Op vrijdag 8 april 2016 is het tien jaar geleden dat Gerard Reve overlijdt, één van de grote Nederlandse schrijvers en dichters uit de twintigste eeuw. Op deze tiende sterfdag organiseren het Erfgoedcluster Weert en het Bibliocenter een aantal activiteiten, zoals een gedenksteen plaatsen, Revewandeling en lezing. Deelname aan de activiteiten, of onderdelen daarvan, is gratis.

Gratis herdenkingsprogramma
Vrijdag 8 april is om 13.00 uur de onthulling van een Reve-gedenksteen op het Stationsplein. Deze gedenksteen is een initiatief van het Tourist Information Center Antje van de Statie. Aansluitend wordt een gedeelte van de Reve-wandeling afgelegd. Om 14.30 uur geeft Nop Maas, de biograaf van de schrijver, een lezing in het Bibliocenter aan de Wilhelminasingel. Daar is ook een kleine expositie over Gerard Reve ingericht.

Gerard Reve
Met zijn literaire werk, zijn openbare optredens en  zijn sociaal-politieke uitspraken was Gerard Reve onmiskenbaar aanwezig in het openbare leven. Hij was een bekend burger van Weert. Van 1972 tot 1975 woonde Reve aan de Nieuwe Markt. Onder veel media belangstelling ontving hij uit handen van toenmalig burgemeester Frans Breekpot de versierselen in de Orde van Oranje Nassau. Hiermee werd de schrijver ‘Ridder Reve’.

Geen conventies
Reve baarde regelmatig opzien. De schrijver gedroeg zich niet direct conform de conventies en etiquette. Bij de uitreiking van de P.C. Hooft-prijs in 1969 door Marga Klompé, minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, kuste hij haar op beide wangen. In die tijd was een dergelijke omgang met bewindspersonen nog hoogst ongebruikelijk.

Lezing biograaf Nop Maas
Nop Maas heeft in drie kloeke boekwerken op een indrukwekkende manier het leven en werk van Gerard Reve tot in de kleinste details beschreven. In zijn lezing gaat Maas in op de bijzondere band met de Weertenaren die Reve gedurende zijn verblijf in Weert heeft opgebouwd. Nop Maas studeerde (1949) aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en trad daar na zijn doctoraalexamen (1975) in dienst als wetenschappelijk medewerker bij de faculteit Nederlands. Na zijn vertrek bij de universiteit (1989) wijdde hij zich geheel aan het schrijven van boeken. Voor de lezing kan iedere belangstellende zich aanmelden via www.bibliocenter.nl.

Expositie
De expositie in het Bibliocenter voert de bezoeker langs een aantal winkels en horecagelegenheden waar Reve regelmatig kwam. Bovendien is de bijzondere film te bekijken die is opgenomen met Bert Boelaars, oud-Weertenaar en mederedacteur van het toenmalige weekblad ‘Op de Keper’. In deze film is het bezoek van de schrijver aan de Budelse drukkerij te zien. Daarnaast zijn op de ‘Verhalentafel’ op de benedenverdieping van het Bibliocenter foto’s van Gerard Reve vanwege zijn koninklijke onderscheiding te bekijken. Op de www.erfgoedhuisweert.nl zijn meerdere pagina’s aan Gerard Reve gewijd.

Gerard Reve
Tijdens de aubade aan Gerard Reve speelt de kersverse Ridder een deuntje mee. Foto: Erfgoedcluster Weert Beeldbank CGR 1.17.
Willem Nijholt is aanwezig tijdens de receptie op het toenmalige gemeentehuis van Weert vanwege de uitreiking van een ridderode aan zijn vriend en geestverwant Gerard Reve. Foto: Erfgoedcluster Weert Beeldbank CGR 1.37.
Willem Nijholt is aanwezig tijdens de receptie op het toenmalige gemeentehuis van Weert vanwege de uitreiking van een ridderode aan zijn vriend en geestverwant Gerard Reve. Foto: Erfgoedcluster Weert Beeldbank CGR 1.37.
Uitreiking Ridderorde aan Gerard Reve door burgemeester Frans Breekpot. Foto: Erfgoedcluster Weert Beeldbank CGR 1.59.
Uitreiking Ridderorde aan Gerard Reve door burgemeester Frans Breekpot. Foto: Erfgoedcluster Weert Beeldbank CGR 1.59.

Herdenkingsprogramma tiende sterfdag Gerard Reve
8 april 2016

13.00 uur         Onthulling herdenkingssteen met gedicht op het Stationsplein Weert
Presentatie van ‘Gerard Reve wandeling in Weert’ in boekvorm aan wethouder Cultuur Geert Gabriëls

13.15 uur         Start ‘Gerard Reve wandeling in Weert’ onder begeleiding van Herman van Horen naar Bibliocenter

14.00 uur         Ontvangst met koffie in Bibliocenter, Wilhelminasingel 250

14.15 uur         Welkomstwoord Liesbeth Vogelaar directeur van het Bibliocenter

14.20 uur         Voordracht van sonnetten van en door dichter Paul Sterk (ook wethouder)

14.30 uur         Lezing door Nop Maas, auteur van een driedelige biografie over Reve

16.00 uur         Bezichtiging expositie in het Bibliocenter