Harry Handels

Als u binnen uw familie vermogen wilt beheren of beleggen, kunt u vrij eenvoudig een fonds voor gemene rekening oprichten. Overdracht van vermogen met of zonder zeggenschap en specifieke invulling van vermogensbeheer kan middels een besloten fonds voor gemene rekening naar wens worden geregeld. Een zogenaamd familiefonds wordt de laatste jaren steeds vaker opgezet.

Een deelnemer / participant (bijvoorbeeld de ouders met 2 kinderen) brengen hun vermogen onder in het fonds. In ruil voor de inbreng krijgen de deelnemers een aandeel (participatie). In de fondsvoorwaarden wordt afgesproken hoe men met een participatie moet omgaan, wie een participatie krijgt, hoe je deze mag overdragen, etc. Ook de uitkeringen (en het moment) worden in de fondsvoorwaarden bepaald. In sommige situaties wordt er ook nog een stichting opgericht die namens alle deelnemers het vermogen gaat beheren en bewaken. Er is dan dus een verschil tussen economische eigen-dom, wie krijgt de waardeaangroei en juridische eigendom, wie heeft het stemrecht? Het stichtingsbestuur mag dus over het vermogen beslissen, echter wel binnen de voorwaarden van het fonds. Wie er in het bestuur van de stichting komt kunt u zelf bepalen.

Het fonds is fiscaal transparant, dit heeft tot gevolg dat de deelnemers box 3 heffing betalen over de waarde van hun participatie. Het fonds hoeft verder geen belasting te betalen. Om als transparant fonds te worden aangemerkt, moet er wel worden voldaan aan voorwaarden, bijvoorbeeld een vrije overdracht binnen familie/bloedverwanten en overdracht enkel als alle participanten hiervoor toestemming moeten geven.

Het familiefonds is een ideale vorm om vermogen binnen de familie bij elkaar te houden en over te dragen naar de volgende generatie (kinderen, kleinkinderen, etc.). De zeggenschap over het vermogen kan gewoon bij de ouders blijven en de vermogenswinst komt langzaam bij de kinderen terecht. De ouders kunnen zelfs voorwaarden aan de schenking verbinden, daarbij kan worden gedacht aan uitsluitingsclausules maar ook herroepelijkheid. Wij adviseren regelmatig over dit onderwerp.

mr. H.J. Handels
Brinkmans Adviesgroep-Handels Belastingadviseurs