Nyrstar - Konnekt'os

Founding father Nyrstar Budel in Cranendonck hield voor de leden van Konnekt’os onlangs een bedrijfsbezoek. Ruim 60 ondernemers trotseerden kou, wind en hoogte om kennis te maken met een bijzonder MVO-project van Nyrstar om medewerkers tot hun pensioen duurzaam inzetbaar te houden: Blij(f) aan het werk.

Het project, in 2011 gestart, heeft ten doel de 460 medewerkers van Nyrstar Budel tot hun pensioen gezond, tevreden en productief te laten werken. In dit continue proces nemen werkgever en werknemers samen verantwoordelijkheid. “De noodzaak zit in de hogere gemiddelde leeftijd binnen de organisatie, het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd en de geringere aanwas van het arbeidsmarktpotentieel”, schetst HR-manager Mia Clement. “Dat maakt een goede balans tussen levensfasen en personeelsbeleid steeds belangrijker.”
Tools van werkgeverszijde zijn o.a. beleidsontwik-keling gericht op duurzame inzetbaarheid, gezond-heid bevorderende acties en employability. Werk-nemers dragen bij door na te denken over loopbaan en toekomst, eigen initiatieven ten aanzien van gezondheid en inzetbaarheid, verantwoord leven, plezier in het werk behouden en de juiste balans vinden tussen belasting en belastbaarheid. “Oudere werknemers hebben niet altijd moeite met het fysieke, maar vaak met het mentale. Als je 65 in je hoofd hebt en het wordt 67, dan kan er iets breken. Je moet erin geloven.”

Bewustwording
Zowel werkgever als werknemers hebben stappen gezet. Sommigen werknemers kaarten zelf employ-ability aan en zetten bijvoorbeeld de stap van ploegendienst naar dagdienst.
Anderen werken actief aan hun gezondheid. “We stimuleren abonnementen op sportscholen, er is een fietsenplan, er zijn loop- en fietsgroepen en andere initiatieven. De bewustheid groeit, maar we beseffen ook dat we de aandacht er constant bij moeten houden. Communicatie is cruciaal: zo hebben we ons beleid ten aanzien van ongewenste intimiteiten, agressie en geweld nog eens extra naar voren gebracht.”

Ergocoaches
Het bedrijf zet zeer sterke prestaties neer op het vlak van veiligheid en gezondheid, echter sommige
taken bij Nyrstar Budel zijn fysiek zwaar. Door werkplekonderzoek zijn deze taken in kaart gebracht en is gekeken hoe de belasting omlaag kan. “Op sommige plekken is met simpele ingrepen de fysieke belasting sterk verminderd.

Daarnaast zijn in alle ploegen ergocoaches opgeleid en aangesteld, die zich gericht bezighouden met hun afdeling en ook spreekbuis zijn als het gaat om de ergonomische aspecten van nieuwe projecten of installaties. Aandacht voor en eigenaarschap motiveren enorm. De betrokkenheid groeit. Als je gemotiveerd bent, blijf je blij aan het werk.”

Konnekt’os verbindt
Konnekt’os, het MVO-platform en businessnetwerk, doet het goed. Het MVO-platform voor de regio Weert en omstreken wordt binnenkort uitgebreid naar heel Midden-Limburg. Risse Groep en Westrom bundelen hun krachten in een gezamenlijk MVO-initiatief, met de intentie het aantal partners – ondernemers die zich onderscheiden op mvo-gebied – te verdubbelen en nog meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

www.konnektos.nl