MKB Midden-Limburg krijgt steeds meer vorm; meer netwerkmogelijkheden voor de leden

Krachten bundelen!

Op 1 januari 2015 zijn de afdelingen Weerterland en Maas & Roer van MKB Limburg opgegaan in één afdeling MKB Midden-Limburg. De regio van Nederweert tot Echt-Susteren komt daarmee onder één bestuur. Het gebied komt bijna overeen met de Keyport-regio. De bestuurlijke samenvoeging komt voort uit de intentie van MKB-Limburg om de provincie te verdelen in drie sterke MKB-regio’s in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg.

Voor de leden van MKB Midden-Limburg verandert er niets. Er komen voor ondernemers juist mogelijkheden bij. De Business Clubs van Weerterland en Maas & Roer blijven ongewijzigd hun netwerkactiviteiten uitvoeren. Er zullen wel gezamenlijke activiteiten worden gehouden: een keer per jaar voor alle leden in Midden-Limburg, terwijl de leden van de business clubs twee keer per jaar bij elkaar op bezoek kunnen gaan. “De leden zullen van de bestuurlijke opschaling geen negatieve effecten ondervinden. De Business Clubs blijven lokaal functioneren en de sfeer zal niet wijzigen. Maar we hopen wel dat ondernemers uit Roermond en het Weerterland zo nu en dan ‘de brug over zullen gaan’. We zijn ervan overtuigd dat ondernemers uit beide regio’s veel voor elkaar kunnen betekenen. We moeten de verbinding zoeken en elkaar leren kennen, met behoud van het eigen gezicht. Krachten bundelen!”, vindt voorzitter Monique Princen. “Neem collega-ondernemers uit Roermond mee als gast naar de business club van Weert en andersom ook.”

Contacten
Om een fijnmazige structuur in Midden-Limburg op te bouwen is MKB Midden-Limburg in de diverse gemeenten binnen de regio op zoek naar ondernemers die in hun gemeente de kar willen trekken. Ook vinden er gesprekken met gemeenten om de rol en activiteiten van MKB-Midden-Limburg nader toe te lichten. In Roermond trekt Monica Rooijackers de kar. Zij legt contacten met diverse instanties en ondernemers in Roermond, Maasgouw en Leudal om de MKB-organisatie in het oostelijke deel van Midden-Limburg op te tuigen. “We zijn volop bezig om contactpersonen, zeg maar ambassadeurs, voor het MKB te werven. We merken nu dat vooral gemeenten open staan voor het contact met MKB Midden-Limburg. We zijn met een afvaardiging geweest in Maasgouw, Echt-Susteren en binnenkort in Leudal. Ook Roermond is geïnteresseerd.”
Monica Rooijackers had in Roermond al ge­sprekken met diverse stakeholders waaronder parkmanagement, City management en Retail Park, waarin werd aangegeven dat de zichtbare aanwezigheid van MKB Midden-Limburg meer dan welkom is. “Ook de Samenwerking Midden-Limburg (SML), de opvolger van de GOML, heeft positief gereageerd. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ondernemers nog terughoudend zijn om mee te helpen de kar te trekken. Maar dat heeft ook te maken met de onbekendheid.”

Werkgroepen invullen
In april a.s. wordt een avond belegd voor alle leden van MKB Midden-Limburg uit Roermond, Echt-Susteren, Maasgouw en Leudal en de leden van de business club Maas & Roer om hun bereidwilligheid te polsen voor een taak binnen een van de werkgroepen van MKB Midden-Limburg. “Monica kan natuurlijk niet alles doen”, verklaart voorzitter Monique Princen.
In Weerterland zijn de werkgroepen allemaal ingevuld. Ze zijn toegespitst op de sectoren Werkgelegenheid en arbeidszaken (Peronne Knapen); Sport, recreatie en toerisme (John van Heel); Retail (Hugo Verheggen); Infrastructuur (John Huizing) en Communicatie-Informatie (Maikel Deben). “Aan de ‘andere kant van de brug’ zoeken we daar net zoals voor de regio Weert invulling voor”, verklaart Rooijackers met een kwinkslag.
Ook het Vacaturecafé, dat al twee keer met succes door MKB Weerterland is georganiseerd, zal nog dit jaar in de regio Roermond plaats­vinden. Geplande datum is 21 oktober. “We hebben diverse partijen al ingelicht en ook dit project krijgt vorm”, aldus Rooijackers.