Marise Meijer en Suzanne Brands, adviseurs duurzame mobiliteit bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).FOTOGRAFIE: THOM SPIERENBURG

De Vliegende Brigade van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) heeft in samenwerking met Supply Chain Valley, Ondernemend Venlo en Green Deal Collective Venlo op woensdag 17 mei jl. een bijeenkomst georganiseerd over de toekomst van elektrisch rijden voor logistieke voertuigen. In de hub van Supply Chain Valley deelden ondernemers, overheid en netbeheerder Enexis hun kennis over de kansen en uitdagingen op dit gebied.

Een groeiend aantal ondernemers maakt de overstap van benzine, gas of diesel naar elektrisch vervoer, wat leidt tot een toename in de vraag naar laadinfrastructuur. Hoewel de meeste voertuigen zullen worden opgeladen op bedrijventerreinen, depots en bij klanten, zal opladen op rustplaatsen langs de weg steeds vaker voorkomen. Een solide laadinfrastructuur is dan ook van essentieel belang. Deze omvat voldoende laadpunten voor elektrische voertuigen en voldoende netcapaciteit, wat actie vereist van zowel ondernemers als de overheid.

Suzanne Brands en Marise Meijer zijn adviseurs duurzame mobiliteit bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en werkzaam voor de NAL Vliegende Brigade. “De Vliegende Brigade ondersteunt gemeenten en brengt onder andere vraag en aanbod van elektrisch rijden in Nederland in kaart door het afnemen van enquêtes bij ondernemers en organisaties”, zegt Brands. “Ook geven we voorlichting aan ondernemers, creëren we bewustzijn over de urgentie van de mobiliteitstransitie in de logistieke sector en inventariseren we de obstakels waarmee ondernemers te maken hebben bij elektrificatie. We brengen daarnaast in kaart waar elektrificeren bij ondernemers goed verloopt. Dit alles doen we met name door het organiseren van ondernemersbijeenkomsten. Door het event in de Supply Chain Valley hub konden we op 17 mei veel Venlose ondernemers bereiken, hiervoor zijn we Lidy Rutten (parkmanager) en Peter Pardoel (voorzitter Supply Chain Valley) dan ook zeer dankbaar.”

Zero-emissiezones
De toekomst is steeds meer gericht op duurzame mobiliteit om de CO2-uitstoot te verminderen. Het doel van de overheid is om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Hoewel het nog niet verplicht is om in 2030 al CO2-uitstootvrij te zijn (doel in 2030 is 55 procent CO2-reductie in Nederland), komen er wel zogeheten zero-emissie-zones voor stadslogistiek. Deze zones moeten bijdragen aan een betere luchtkwaliteit en het verminderen van verkeersoverlast in het stadscentrum.

Vanaf 1 januari 2025 mogen er in gebieden binnen en rondom het centrum van 28 Nederlandse gemeenten geen bestel- en vrachtauto’s meer rijden die CO2 uitstoten. Belangrijke nuance is dat dit in eerste instantie gaat om de meest vervuilende (diesel)voertuigen. Voor de nieuwste benzine-/dieselvoertuigen is er tot 2030 een overgangsregeling. Dit betekent dat ondernemers die in deze gebieden moeten laden en/of lossen, batterij-elektrische voertuigen (of voertuigen op waterstof) moeten aanschaffen, omdat voertuigen die rijden op diesel, benzine of gas daar niet meer mogen rijden. Meijer: “Het is niet toegestaan om enige vorm van uitlaatgassen te hebben, dus hybride voertuigen zijn ook verboden. Voor ondernemers is het verstandig om je nu al voor te bereiden op de overstap naar uitstootvrije bestelauto’s of alternatieven, zodat je tijdig bent voorbereid op de zero-emissiezones. Onze boodschap vanuit het RVO aan ondernemers luidt dan ook: wacht niet te lang, maar onderneem nu actie!” Meijer vervolgt: “Nederland heeft daarnaast de ambitie om vanaf 2040 100% van de nieuw aangeschafte vrachtwagens emissievrij te hebben. Dit is geen bindende overeenkomst, maar wel een ontzettend belangrijke ambitie!”

Netcongestie
Voor ondernemers brengt de elektrificatie van hun wagenpark zowel kansen, maar ook uitdagingen met zich mee. Bij een van de vijf deelsessies van het evenement ging netbeheerder Enexis dieper in op uitdagingen met betrekking tot netcongestie. Joep Everts, General Manager Trucking bij logistieke dienstverlener Ewals Cargo, nam deel aan deze sessie: “Bij Ewals hebben we nog geen elektrische vrachtwagens, maar na vandaag is het mij duidelijk geworden dat we als bedrijf niet langer moeten wachten om een aanvraag in te dienen voor een krachtigere aansluiting. Het verkrijgen van stroom via zo’n zwaardere aansluiting kan nog ruim twee jaar duren.”

Everts is tijdens deze sessie in contact gekomen met een vertegenwoordiger van Enexis, met wie hij in de toekomst direct contact kan opnemen. “Naast de uitstekende voorlichting maken de contacten die je legt tijdens het netwerken een bezoek aan zo’n event waardevol.” Meijer voegt toe: “Het is voor ondernemers nuttig om dergelijke goed georganiseerde evenementen bij te wonen. Je kunt je laten informeren en met elkaar in gesprek gaan over mogelijke oplossingen, zoals het gezamenlijk aanleggen van een laadplein of het delen van elektriciteit.”

Prognose
Volgens Brands ziet het groeiscenario er als volgt uit: “Tegen 2030 zullen er naar schatting 225.000 elektrische bestelwagens in Nederland zijn en naar verwachting zal dit aantal in 2050 stijgen naar 1,1 miljoen. Wat betreft elektrische vrachtwagens is de groei iets bescheidener: hoewel er momenteel nog slechts een paar honderd elektrische vrachtwagens in Nederland rondrijden, is de voorspelling dat dit er rond 2030 ongeveer 24.000 zullen zijn.”

Verwacht wordt dat 80 tot 85 procent van het opladen van elektrische voertuigen op privéterrein zal plaatsvinden. Hierbij zal in veel gevallen netcapaciteit een uitdaging zijn voor ondernemers, zij zijn immers daarbij zelf verantwoordelijk voor deze faciliteiten. Tegelijkertijd wordt er door zowel overheidsorganisaties als commerciële partijen gewerkt aan de ontwikkeling van snellaadpunten langs wegen in Nederland. Volgens Brands ligt hier een grote uitdaging bij de internationale ritten binnen Europa, waar in de meeste landen nu nog een tekort aan laadpunten is. “De recent goedgekeurde AFIR-wetgeving heeft als doel gesteld dat er bijvoorbeeld vanaf 2027 elke 120 kilometer snellaadpunten voor vrachtwagens beschikbaar moet zijn langs Europese hoofdwegen. Hiermee wordt beoogd het probleem deels op te lossen.”

De verwachte explosieve groei van elektrische vracht- en bestelwagens is niet alleen het gevolg van regelgeving vanuit de overheid, ook de waardering van klanten, voor duurzaam transport door hun toeleveranciers, draagt daaraan bij. Volgens Brands is het gunstig voor het imago van een bedrijf om gebruik te maken van schone en duurzame voertuigen. “Deze ontwikkeling is al in volle gang. Binnen enkele jaren zal elektrisch rijden zo wijdverspreid zijn dat het voor bedrijven nu al interessant wordt om ervaring op te doen met een aantal elektrische trucks. Dit vereist een nieuwe manier van denken. Ondernemers kunnen dan ook niet vroeg genoeg beginnen met het verkennen van de mogelijkheden.”

Doe de check
Voor een overzicht welke stappen jij als ondernemer kunt zetten en welke documenten daarbij handig zijn, zie:

https://www.opwegnaarzes.nl/bedrijven/stappenplan-elektrisch-rijden

www.rvo.nl