kasteelpark Nijenborgh Weert

Het Kasteelpark Nijenborgh in Weert is de laatste jaren flink op de schop gegaan. Het park is volledig opgewaardeerd en vergroot. De middeleeuwse geschiedenis is onderzocht en blootgelegd. Het park nodigt uit voor een langer verblijf. Daarom wordt er gewerkt aan de mogelijkheid om een horecagelegenheid te realiseren in het park.

Voor het park is een bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin zit de mogelijkheid om, door middel van een eenvoudige procedure, daghoreca toe te laten.

Kleinschalige ontmoetingsruimte
‘De horecafunctie zorgt ervoor dat mensen langer in het Kasteelpark kunnen verblijven. Daarnaast geeft het een sociale controle in het gebied. Daarom willen we nu graag kijken hoe dit gerealiseerd kan worden. We gaan uit van een (tijdelijke) paviljoenachtige voorziening met kleinschalig terras voor daghoreca en een (openbare) toiletvoorziening. De kosten voor de realisatie van het gebouw zijn voor rekening van de exploitant, de ondergrond blijft eigendom van de gemeente’, aldus projectwethouder Martijn van den Heuvel.

Proces
Er moet een zorgvuldig proces doorlopen worden om de ontwikkeling van daghoreca te gunnen. Er volgt een openbare uitvraag waarbij geïnteresseerde horecaondernemers een plan kunnen indienen. We verwachten dat deze procedure komende winter is afgerond. Vervolgens moeten de benodigde vergunningen aangevraagd worden. Hierna kan gestart worden met de bouw.