Gemeenten van Midden Limburg volgens CBS en VVV.

Het kabinet heeft vrijdag 17 februari laten weten dat er op dit moment nog geen Regio Deal voor Midden-Limburg komt. De komende week ontvangt Samenwerking Midden-Limburg (SML) een brief met de nadere onderbouwing. SML is teleurgesteld, maar gaat verder op zoek naar wegen om toch financiële middelen te krijgen om aan de uitdagingen en kansen van de regio te werken. De samenwerking tussen de gemeenten en regionale en bovenregionale partners zit in de lift en hier wil de regio gebruik van maken.

Vrijdagmiddag 17 februari kregen wethouder Martijn van den Heuvel en wethouder Franssen (Roermond), bestuurlijk trekker van de Investeringsagenda/Regio Deal Midden-Limburg, bericht van het Rijk. “Natuurlijk is het op het eerste moment ontzettend teleurstellend dat we nu geen middelen via de Regio Deals van het Rijk gaan ontvangen”, zegt wethouder Van den Heuvel. “Zeker gezien het krachtige aanbod dat we het Rijk hebben gedaan. De benoemde opgaven zijn vanzelfsprekend ook niet van tafel nu het Rijk dit besluit heeft genomen. We gaan dan ook niet bij de pakken neerzitten. Er is enorm veel energie en draagvlak om samen aan de slag te gaan om de welvaart van deze regio te vergroten. We hebben een mooie investeringsagenda die inspeelt op de uitdagingen en kansen van deze regio. Het voorstel voor de Regio Deal is hieruit voortgekomen. Hiermee gaan we verder. We gaan op zoek naar andere middelen om onze plannen financieel te dekken.” Ook Dirk Franssen, wethouder van Roermond en mede-kartrekker: “Natuurlijk ben ik ook teleurgesteld. Maar juist de totstandkoming van de aanvraag voor de Regio Deal heeft de samenwerking in Midden-Limburg een boost gegeven en in die zin heeft het al veel opgeleverd. Ik heb er daarom ook alle vertrouwen in dat we de opgaven van deze regio en de plannen uit onze investeringsagenda samen voortvarend oppakken.”

SML
SML is de netwerksamenwerking van de Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. SML fungeert als platform voor coördinatie en afstemming. SML heeft in 2021 een investeringsagenda opgesteld met meer dan 30 concrete projecten om de uitdagingen én de kansen voor de regio samen aan te pakken. Dit doet SML samen met partners in en ver buiten de regio.

De investeringsagenda van Midden-Limburg is te lezen op de website van SML.