Hans de Kinderen

Verduurzamen is noodzakelijk om aantrekkelijk te blijven voor afnemers, leveranciers en de arbeidsmarkt. De wereld verandert, we gaan naar een economie waarin afval niet meer bestaat en waarbij we meer oog hebben voor elkaar en voor toekomstige generaties. Diverse klantprogramma’s van de Rabobank helpen jou als ondernemer bij deze duurzame transitie. Zo ben je op tijd klaar voor de circulaire uitdagingen van morgen.

“Er is geen weg meer terug”, zo begint Hans de Kinderen, directeur coöperatieve Rabobank Midden-Limburg, zijn oproep aan ondernemers om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Zijn boodschap is glashelder: “We zijn op weg naar een duurzame, sociale en inclusieve economie. Een schone, circulaire wereld voor onze kinderen en kleinkinderen, waar iedereen kan meedoen en kan meedelen in de welvaart. Wie als ondernemer niet meegaat met deze transitie, mist de boot. Dus sta als ondernemer eens stil bij de ESG-maatregelen (Environmental, Social en Governance) in jouw bedrijf.”

“Sterker nog: duurzaam ondernemen wordt de norm”, stelt De Kinderen. Volgens de Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zijn grote bedrijven verplicht om jaarlijks te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid. De CSRD vraagt grotere bedrijven om te kijken in de keten, dus ook het midden- en kleinbedrijf (mkb) en kleinere organisaties krijgen hiermee te maken. “Voor het mkb een extra reden om met het onderwerp aan de slag te gaan. Als je niks aan duurzaamheid doet, ben je niet meer aantrekkelijk als toeleverancier of afnemer. Bovendien verlies je dan je aantrekkingskracht als werkgever; mensen willen graag werken bij een bedrijf waarmee ze zich kunnen associëren, een werkgever die oog heeft voor het klimaat en voor het welzijn van z’n medewerkers.”

Inspirerend leiderschap
De Rabobank helpt ondernemers om hun bedrijf klaar te maken voor de toekomst. Niet alleen met financiële oplossingen, maar met name door coalities te vormen in duurzaamheid en door de collectieve kennis die op deze manier vergaard wordt te delen, zoals afgelopen najaar tijdens de Duurzame Innovatie Dag. Innovatieve programma’s, zoals de Business Versneller en Verduurzaming Bedrijventerreinen, zijn een doorslaand succes. Aan de hand van een duizenddagenplan gaat er per onderneming een team van geëngageerde mede-werkers aan de slag om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. De Kinderen: “Voordat je begint moeten je data en ICT op orde zijn, zodat je kunt meten waar je staat op de duurzaamheidsladder. Van daaruit zet je de stip op de horizon. Samen maak je een plan van aanpak. Met vier groepen van ondernemers hebben we dit duurzaamheidsprogramma inmiddels gedraaid en voor 2023 zijn de eerste aanmeldingen alweer binnen.”
Je bedrijf toekomstbestendig maken vraagt om inspirerend leiderschap en een structurele bedrijfsvoering. De Kinderen licht toe: “Waar het op neerkomt is dat je een klimaat creëert waarin duurzaamheid de volle aandacht en ruimte krijgt. Een gestructureerde bedrijfsvoering geeft ruimte aan ondernemer- en leiderschap. Niet verdrinken in de dagelijkse bedrijfsvoering, maar toekomstgericht je medewerkers meenemen en op zoek gaan naar kansen. Zo worden medewerkers de dragers van de duurzame transitie.”

Samen in beweging
Als het om duurzaam ondernemen gaat, is er nog een wereld te winnen. Maar het bewustzijn groeit, ook in het Weerterland, zo merkt de coöperatief directeur van de Rabobank. Steeds meer ondernemers komen in beweging of bundelen de krachten, zoals het Parkmanagement op bedrijventerrein Pannenweg II in Nederweert. “Toekomstbestendig ondernemen zorgt ervoor dat je relevant blijft en daarom is verankering in je organisatie essentieel. Het levert meerdere voordelen op, zo leert de praktijk: het rendement van je bedrijf groeit, je concurrentie-positie verbetert, je sorteert voor op regelgeving, creëert een toekomstvast bedrijfsmodel en wordt aantrekkelijker voor nieuwe arbeidskrachten. Alle reden dus om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Om serieus na te denken over je energiehuishouding en je reststromen, je inkoop, transport en opslag van materialen, het welzijn op de werkvloer en een duurzame inzet van je personeel. Zoals gezegd: er is geen weg meer terug. En dus kun je er maar beter klaar voor zijn.”

www.rabobank.nlwww.bitlimburg.nl