Het kan voorkomen dat de financiële situatie van jouw onderneming niet toereikend is om een wenselijke investering te kunnen doen. Een zakelijke lening kan dan een optie zijn. In dit artikel lees je welke mogelijkheden een zakelijke lening biedt en hoe de aanvraag ervan in z’n werk gaat.

Kiezen: zakelijke lening of zakelijk krediet?
Als je zakelijk geld wilt lenen, kun je grofweg kiezen tussen een zakelijke lening of een zakelijk krediet. Een zakelijke lening wordt vaker verstrekt dan een zakelijk krediet.

Zakelijke lening:
Bij een zakelijke lening wordt een vooraf bepaald geldbedrag in één keer op je rekening gestort. Een zakelijke lening aanvragen is met name gunstig als je een eenmalige investering wilt doen.
Zakelijk krediet: Bij zakelijk krediet kun je voor een bepaalde periode geld opnemen tot een vaste limiet. Een zakelijk krediet wordt voornamelijk afgesloten om een tijdelijk tekort aan liquide middelen mee op te kunnen vangen

Waar moet je op letten bij de aanvraag van een zakelijke lening?
Om jezelf ervan te verzekeren een juiste beslissing te maken, is het aan te raden om verschillende kredietverstrekkers met elkaar te vergelijken op looptijd, rente(percentage), maandlasten en de aflosmogelijkheden. Je dient je er bovendien van bewust te zijn dat geld lenen, geld kost. Stel jezelf daarom een aantal vragen, voordat je de zakelijke lening afsluit.

-Hoe staat mijn onderneming er financieel voor?
-Hoeveel en waarvoor wil ik financiering aanvragen?
-Wanneer heb je het geldbedrag nodig?
-Welk bedrag kan mijn onderneming maandelijks missen?

Hoe verloopt de aanvraag van een zakelijke lening?
Als je een zakelijke lening wilt afsluiten, verloopt dat via een drietal stappen.

-Gegevens aanleveren: De kredietverstrekker wil inzicht krijgen in de financiële situatie van jouw onderneming. Je dient hiervoor bewijs aan te leveren, o.a. in de vorm van toekomstprognose, aangifte inkomstenbelasting, winst- en verliesrekening, enzovoorts.
-Wachten op goedkeuring: De kredietverstrekker bepaalt op basis van de aangeleverde informatie of je daadwerkelijke voor de gewenste zakelijke lening in aanmerking komt.
-Geldstorting: Als de kredietverstrekker goedkeuring heeft verleend, wordt het geldbedrag op jouw rekening gestort.