Als een werknemer langdurig ziek is, dien je je als werkgever samen met de werknemer in te zetten voor re-integratie: terugkeer naar de werkvloer. Dit lukt echter niet altijd. Indien een werknemer arbeidsongeschikt is en er geen kans is op herstel, komt de werknemer in aanmerking voor een IVA-uitkering. In dit artikel lees je wat de IVA inhoudt en wanneer een werknemer er precies voor in aanmerking komt.

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
Als een werknemer langdurig ziek is krijgt deze na 104 weken arbeidsongeschiktheid te maken met de ‘Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen’, simpelweg de WIA genoemd. Deze wet regelt het inkomen van de medewerker na de wettelijke loondoorbetalingstermijn.

Binnen de WIA gelden twee soorten uitkeringen:

  • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA): De werknemer ontvangt WGA bij een ziekteduur van 2 jaar of langer, als deze meer dan 35% arbeidsongeschikt is en naar verwachting in de toekomst al dan niet gedeeltelijk weer kan werken.
  • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA): De werknemer ontvangt IVA als deze niet of nauwelijks meer kan werken en de kans is op herstel gering al dan niet nihil is.

UWV voert een zorgvuldige beoordeling uit van de ziektesituatie en het re-integratieproces om te bepalen of de werknemer voor één van de twee uitkeringen in aanmerking komt.

Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
De werknemer komt in aanmerking voor de IVA als de kans klein is dat deze ooit weer kan werken. De medewerker dient de aanvraag voor de IVA uiterlijk in week 93  van de ziekteperiode bij UWV in te dienen. Na het indienen van de aanvraag zal UWV binnen 8 weken een beslissing nemen.

Als de IVA-aanvraag door UWV wordt geaccepteerd zal de medewerker zowel volledig als duurzaam arbeidsongeschikt worden verklaard.

  • Volledige arbeidsongeschiktheid: De werknemer is voor 80% of meer arbeidsongeschikt.
  • Duurzame arbeidsongeschiktheid: De ziektesituatie van de werknemer heeft geen kans op verbetering.

De werknemer zal dan vanuit de IVA een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon ontvangen. Dit is het loon dat de werknemer verdiende toen deze nog kon werken.