Beleidsadviseur Marian Arts (Ruimtelijke Ordening en Wonen) en wethouder Wendy van Eijk (Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting) van de gemeente Weert. Fotografie: Bram Becks

De krapte op de woningmarkt slaat ook toe in Weert. Doordat de gemeente tijdig woningbouwprojecten heeft opgestart en met veel ambitie plannen realiseert, komen er elk jaar maar liefst 200 woningen bij. Nieuwbouw en transformatie gebeurt op basis van behoefte: alle doelgroepen profiteren. Om in de groeiende behoefte te kunnen blijven voorzien, wordt het faciliteren van marktpartijen steeds belangrijker.

Door Wesley Hegge

De grijze blokkendoos waarin voorheen het UWV was gevestigd heeft een metamorfose ondergaan. Het wooncomplex telt 33 energiezuinige loftwoningen en valt op door de industriële uitstraling en veel lichtinval. ‘Zo zijn er nog tal van voorbeelden’, zegt wethouder Wendy van Eijk (Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting). ‘Denk aan het voormalige Hermes-kantoor (24 woningen), de oude Rabobank (31 woningen) en de Martinusschool (18 woningen). In totaal levert de transformatie van de binnenstad sinds 2017 al circa 300 woningen op.’

Van starters tot senioren
Een groot succes, zeker nu de krapte toeslaat. Van Eijk: ‘Toen we in 2018 de eerste signalen oppikten over een veranderende huizenmarkt, hadden we gelukkig al woningbouwprojecten opgestart, zoals Park Zuytwillemsvaert (200 woningen) en Laarveld fase 3 (152 woningen). Beide projecten beschikken over een divers aanbod van koopwoningen, huur- en sociale huurwoningen. In elke categorie is de vraag naar woningen groot, van starters tot doorstromers en van senioren tot internationale werknemers.’

Daarom zet de gemeente Weert alle zeilen bij om kwantitatief en kwalitatief te bouwen. Van Eijk: ‘Bovendien stimuleren we doorstroming. In de wijken Keent en Moesel pakken we onder meer 650 verouderde portieketagewoningen aan. In die wijken staan ook 700 eengezinswoningen, waarvan de helft wordt bewoond door 65-plussers. We gaan met hen het gesprek aan: wat hebben ze nodig om te verhuizen, zodat hun woningen vrijkomen voor jonge gezinnen?’

Marktpartijen
Door alle inspanningen voegt de gemeente sinds 2018 gemiddeld 200 woningen per jaar toe aan de woningvoorraad. ‘Die aantallen zijn ongekend’, zegt Marian Arts (beleidsadviseur Wonen en Ruimtelijke Ordening). ‘Er worden meer bestemmingsplannen dan ooit tevoren vastgesteld. Dat vergt veel werk van onze kant. We krijgen complimenten van initiatiefnemers dat we snel duidelijkheid bieden. Als gemeente kunnen we slechts een derde van de behoefte op eigen grondexploitaties invullen, dus we hebben de markt hard nodig om aanvullende plannen te ontwikkelen.’

In de afgelopen vier jaar werden bijna 900 woningen gerealiseerd. In de voorgaande bestuursperiode waren dat er 415. Arts: ‘De productie is dus verdubbeld. Onder leiding van deze coalitie zijn bovendien de meeste sociale huurwoningen gebouwd. Voorlopig blijft de gemeente groeien tot en met 2038, zo is de verwachting. Daar moeten we rekening mee houden, je wilt niet bouwen voor leegstand. We spelen in op de toenemende vergrijzing door in te zetten op nieuwe woonvormen, zoals omklapbare woningen die bewoond kunnen worden door mensen met een zorgvraag, maar ook door reguliere doelgroepen.’

Behoefte
De gemeente Weert stemt de woonbehoefte regionaal af in de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg. Arts: ‘In sommige gemeenten stopt de groei van het aantal huishoudens eerder. Dit soort ontwikkelingen brengen we in kaart, net zoals de vraag naar huisvesting voor internationale werknemers.’ Van Eijk vult aan: ‘Voor werkgevers is huisvesting van medewerkers momenteel een groot vraagstuk.’

De gemeente mag tevreden terugkijken op wat er is gerealiseerd. ‘Maar we zijn er nog niet’, benadrukt Van Eijk. ‘We moeten blijven bouwen. Dat gebeurt ook met onder meer Laarveld fase 4 (335 woningen), Horne Quartier en de Stadsbruglocatie (70 appartementen) en we zijn bezig met een bouwlocatie waar we binnenkort hopelijk meer over kunnen vertellen.’

Ook kijkt Van Eijk met trots terug op diverse kleinschaligere projecten, zoals de aankoop van het pand van vleesverwerker Swinnen. ‘Diverse buurtbewoners gaven aan al jaren overlast te ervaren. Om eindelijk tot een oplossing te komen, hebben we besloten het pand te kopen. Wonen Limburg gaat hier nu sociale huurwoningen realiseren.’