Kees de Korver (voorzitter WeertEnergie) en Richard Janssen (eigenaar Nering Bögel). Fotografie: Jeroen Kuit

Steeds meer bedrijven zetten klimaatbewuste stappen. WeertEnergie kan daarbij helpen. De lokale energiecoöperatie zonder winstoogmerk is sterk geprofessionaliseerd en richt zich onder meer op begeleiding bij de plaatsing van zonnepanelen en het leveren van stroom. Met grote hoeveelheden geschikt dakoppervlak liggen er in Weert volop kansen voor bedrijven om energie en geld te besparen en tegelijkertijd bij te dragen aan de energietransitie.

Door Wesley Hegge

‘Ik vind dat we als bedrijfsleven stappen moeten zetten om klimaatverandering tegen te gaan’, zegt ondernemer Richard Janssen, staand op een van de drie daken van zijn bedrijf Nering Bögel in Weert en omgeven door 1900 blinkende zonnepanelen die er sinds een jaar liggen. ‘De energietransitie speelt hierbij een grote rol.’

Duurzame ambities
De wereld staat aan de vooravond van een energietransitie. De huidige energievoorziening, gebaseerd op fossiele energiebronnen, zal transformeren naar een energievoorziening die klimaatneutraal is. Weert ziet deze ontwikkeling als een kans om de Weerter samenleving eerlijker, kansrijk en groener te maken.

Met de Routekaart Weert Energietransitie heeft de gemeente de weg uitgestippeld om de ambitie ‘energieneutraliteit in 2040’ te realiseren. Janssen woonde een presentatie over de routekaart bij. ‘Als partner van de gemeente om die doelen te behalen gaf WeertEnergie een uitleg over wat ze allemaal kan betekenen voor inwoners en bedrijven. Ik was overrompeld door wat er te bereiken valt met zonnepanelen en de werkwijze van WeertEnergie. Zodoende hebben we samen dit project gerealiseerd.’

WeertEnergie-voorzitter Kees de Korver noemt het een mooi voorbeeld van een ondernemer die zijn duurzame ambities waarmaakt. ‘Het bijzondere aan dit project, naast een milieuvriendelijke oplossing voor het energieverbruik, is dat één dak volledig wordt gebruikt om mensen met een smalle beurs te ondersteunen in hun energiekosten.’

De Korver benadrukt dat elk project met zonnepanelen bij bedrijven maatwerk is. ‘De eerste doelstelling is natuurlijk om in Weert zoveel mogelijk daken met zonnepanelen te hebben. Wij kunnen daar op verschillende manieren bij helpen, van technisch advies tot volledige ontzorging zoals bij Nering Bögel, maar het staat iedereen uiteraard vrij zijn eigen weg te kiezen. Het hoeft ook zeker niet zo te zijn dat de opbrengst naar mensen met een smalle beurs gaat of dat je je dak aan ons beschikbaar stelt.’

Lokale coöperatie
Voordat De Korver daarover uitweidt, wil hij eerst nog eens uitleggen waar WeertEnergie voor staat. ‘Onze vereniging is in 2013 opgericht door een klein clubje mensen met het idee zelf groene stroom op te wekken en te verkopen. Het verkopen van energie doen we inmiddels via de samenwerking WeertEnergie | Om. Onze activiteiten zijn in de loop der tijd uitgebreid. Denk aan Warm Wonen Weert, het project dat mensen adviseert over energiebesparende maatregelen. Ook hebben we een kennisplatform waarbij gedreven, veelal technische leden van de coöperatie oplossingen aandragen voor de energietransitie toegespitst op de specifieke situatie in Weert. We betrekken daar ook waar mogelijk lokale ondernemers bij. Daarnaast proberen we op meerdere manieren een faciliterende rol te spelen tussen aanbieders van energiebesparende maatregelen of groene oplossingen en de eindklanten. We doen dat via Warm Wonen Weert, en begin volgend jaar organiseren we samen met Rabobank Weerterland en Cranendonck een energiebeurs, waar lokale ondernemers zich kunnen presenteren.’

Ook kunnen mensen WeertEnergie kennen van Zonnepark Altweerterheide. Het is het eerste zonnepark in Limburg met een batterijopslag, waardoor er ook stroom geleverd kan worden als de zon niet schijnt. De Korver: ‘We zijn momenteel bezig met de realisatie van Windpark Weert, dat bestaat uit drie windturbines langs de A2. Daarmee kunnen we circa 11.000 huishoudens voorzien van energie.’

WeertEnergie is met 375 leden vrij groot. ‘Er zijn in Nederland meer dan zeshonderd lokale coöperaties, maar ik durf te beweren dat wij een van de meest professionele coöperaties zijn qua organisatie en structuur. De populariteit van energiecoöperaties valt te verklaren door de opzet: we hebben geen winstoogmerk, alle opbrengsten vloeien terug naar de lokale gemeenschap. Eigenaarschap en zeggenschap liggen heel dicht bij de mensen zelf. We staan ervoor garant dat alles op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt en in nauw overleg en overeenstemming met de omgeving. Ook stimuleren we het onderbrengen van de werkzaamheden bij lokale ondernemers.’

Zonnepanelen
Bij Windpark Weert komt vrijwel zeker ook een zonnepark. De Korver: ‘Om een verantwoorde balans tussen zon op land en zon op dak te behouden willen we tegelijkertijd ook een flink oppervlak aan daken van bedrijven benutten voor zonne-energie. Er zijn grote hoeveelheden onbenut dakoppervlak en we zijn daarom op zoek naar ondernemers die zonnepanelen willen laten plaatsen. We willen hen graag begeleiden bij het gehele traject met kennis, maatwerk, subsidies of financiering en lokale betrokkenheid.’

Er zijn verschillende mogelijkheden, legt De Korver uit. ‘We kunnen net als bij Richard het dak huren en er zonnepanelen op plaatsen. Je kunt ook zelf de zonnepanelen plaatsen en daarbij gebruikmaken van ons advies of het helemaal aan ons uitbesteden. Er zijn veel vormen mogelijk. We kunnen ook de opgewekte stroom van ondernemers afnemen. Nogmaals: dat is maatwerk.’ Janssen vult aan: ‘Ik ben erg te spreken over de kennis en kunde van WeertEnergie. Ze hebben mij geheel ontzorgd bij ons project.’

De Korver doet een beroep op de ondernemers in Weert. ‘De energieprijzen stijgen en de oplossingen met zonnepanelen worden goedkoper. Dus als je je geld beter wilt laten renderen en tegelijkertijd duurzame ambities wilt waarmaken, is dit het perfecte moment.’

Verder wil WeertEnergie in de nabije toekomst ook groepen van ondernemers faciliteren. De Korver: ‘We kijken hierbij naar de bedrijventerreinen. We hebben bij de zonneweide in Altweerterheide als een van de weinigen in Nederland ervaring opgedaan met een batterij. Je zou bijvoorbeeld op een bedrijvencluster als Leuken-Noord, waar Nering Bögel zit, kunnen kijken naar een totale integrale oplossing van zonne-energie en batterijen om zo de opwek en afname van energie nog efficiënter op elkaar af te stemmen.’