Ontwikkelings Maatschappij Limburg (OML) is gestart met de herontwikkeling en verkaveling van bedrijventerrein Zevenellen.

LEUDAL – College- en raadsleden van de gemeente Leudal brachten onlangs een bezoek aan Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen. Tot heden was het niet eerder mogelijk geïnteresseerden te ontvangen voor een persoonlijke rondleiding. Dankzij de nodige versoepelingen was dit nu wel mogelijk en werd er door de heer Giesen van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML) uitgebreid stilgestaan bij de laatste stand van zaken en ontwikkelingen op het bedrijvenpark.

OML geeft alle beschikbare gronden zorgvuldig uit. Op voorhand wordt een uitgebreide toets  gedaan op de ontwikkelplannen van de ondernemer. Hierbij wordt gelet op de consequenties van de ontwikkelingen op het terrein. Wat is de te verwachten situatie rondom geur, geluid, verkeersbewegingen, parkeren enz. Maar OML gaat verder dan dat. Er wordt zorgvuldig gekeken naar de situatie voor de omgeving. Is er overlast te verwachten? Past het beeld goed op het terrein en hebben de omwonenden hier zicht op? OML is hierover in nauw overleg met omwonenden en andere stakeholders. Zo is er een klankbordgroep opgericht, bestaande uit omwonenden, deskundige op het gebied van flora en fauna, deskundige op het gebied van duurzaamheid en overheden. Daarnaast worden omwonenden geïnformeerd middels een BouwApp van Strukton, middels de social media kanalen van OML en middels actieve benadering via post of e-mail.

Verkoop gronden
OML verwacht de volledige gronden uiteindelijk te verkopen aan ca. 15 bedrijven. Hierbij kan een resultaat ontstaan van tussen de 400 en 750 directe en indirecte arbeidsplaatsen. Denk hierbij ook aan de inzet van schoonmaakpersoneel, beveiliging, onderhoud, horeca etc. Een deel van het Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen wordt ingedeeld voor lokale bedrijven.