Bovenaanzicht van de houthandel en naastliggende Stadspark.
Auteur: Hubert Mackus

Mooi nieuws, afgelopen februari. Weert kan rekenen op een half miljoen euro uit de Erfgoed Deal, een nieuw programma om projecten te ondersteunen waarin ruimtelijke opgaven en erfgoed gecombineerd worden. Voor wat betreft Weert een ruimtelijke opgave waarbij klimaattransitie en erfgoed samenkomen.

Op het eerste gezicht is er geen logische klik tussen monumenten en klimaat, maar de renovatie van het Stadspark in Weert bewijst het tegendeel. Het stadspark wordt teruggebracht naar de structuur van vroeger en weer toegankelijk gemaakt voor het brede publiek. De functie van stadspark komt daarmee terug. Fijn dat groen, maar de bomen worden niet enkel voor de sier en de zuurstof geplant. Wetenschappers hebben berekend dat één volwassen boom het equivalent is voor één airco-unit. Stapel er eens duizend in het centrum en dat effect moet voelbaar zijn. Goed tegen de hittestress die dit jaar al heel vroeg lijkt toe te slaan.

Twee vliegen in één klap dus, de renovatie van het stadspark, en ook voor de Provincie Limburg reden om het project te steunen. Allereerst omdat we ons erfgoed koesteren. Monumenten vormen de brug met het verleden, met onze roots en voorvaderen. Maar we steunen het project ook omdat we alle zeilen moeten bijzetten in de strijd tegen de klimaatverandering. Alle kleine beetjes helpen en daarbij hoort ons plan om in Limburg 1,1 miljoen bomen te planten, één voorelke inwoner. In Weert komen beide doelen, respect voor monumenten en klimaat, samen. En daar zijn we uiteraard erg blij mee.

Als ik het goed begrepen heb, wordt komend jaar gestart met de herinrichting van het park. Er zal gegraven worden en misschien, heel misschien, vinden de archeologen dan eindelijk de stoffelijke resten van Philips de Montmorency, Graaf van Horne en heer van Weert, nog altijd de beroemdste Weertenaar. Hij moest eens weten dat zijn kasteel nog een rol zou spelen in de klimaattransitie.