De Limburgse economie wordt door de coronacrisis op alle fronten geraakt.
De maatregelen die door de regering werden genomen, konden over het algemeen rekenen op begrip vanuit het oogpunt van volksgezondheid, maar leidden tot paniek en problemen onder Limburgse ondernemers. Belangenorganisaties zoals MKB-Limburg hebben in deze tijd een onmisbare rol. Meteen na afkondiging van de eerste maat-regelen gaf MKB-Limburg vorm aan die rol met haar ‘MKB-Limburg Corona Crisis Aanpak’. Primair doel van de aanpak is om ondernemers in heel Limburg optimaal te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Tekst: Wesley Hegge

In samenwerking met Zuyd Hogeschool, LLTB en LWV werd de Corona Impact Scan gerealiseerd. De scan werd ingevuld door meer dan duizend ondernemers. 76% gaf aan dat de impact van de crisis op zijn onderneming ‘groot’ tot ‘zeer groot’ zou zijn, hoofdzakelijk door derving van omzet. De helft van de ondernemers gaf aan acute nood te hebben aan overbruggingsmiddelen om de crisis te overleven.

Consultatie van de leden
De afgelopen twee maanden consulteerde een belteam van 23 professionals de leden van de vereniging om te inventariseren waar de grootste nood zit en welke middelen nodig zijn. Wat naar voren kwam uit die gesprekken was dat ondernemers hard geraakt worden maar een grote mate van veerkracht tonen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, maar samen komen we hieruit, was de reactie van een ondernemer. Samen met gouverneur Theo Bovens bracht Monique Princen (voorzitter MKB-Limburg) online en offline bezoeken aan verschillende bedrijven om de problematiek te inventariseren.

Lobby
MKB-Limburg maakt zich hard voor de belangen van alle ondernemers in Limburg. De lobby speelt zich vaak af achter de schermen, maar kan worden beschouwd als een van de belangrijkste taken van het bestuur. Het doel van de lobby is om de economie zo snel mogelijk weer te heropenen, herstel te faciliteren en het pakket van maatregelen optimaal te laten aansluiten bij de behoeften van ondernemers. Daartoe vinden talloze gesprekken plaats met beleidsmakers en volksvertegenwoordigers. Met succes want langzaam maar zeker komt er licht aan de horizon en wordt het pakket van noodmaatregelen uitgebreid.

Ondernemersplatform
www.mkblimburgondernemersplatform.nl, het ondernemingsplatform werd tijdens deze crisis gelanceerd door MKB-Limburg in samenwerking met 61 partners (bedrijventerreinen, lokale overheden belangenbehartigers en brancheverenigingen). Het platform is gratis toegankelijk voor alle ondernemers in Limburg. Op het platform staat de meest actuele informatie over de maatregelen, maar men kan ook in contact komen met collega-ondernemers of experts. Het platform biedt bovendien een online cursus crisismanagement en ondersteuning door business coaches. Inmiddels maken ruim 350 ondernemers gebruik van dit platform.

In samenwerking met Maastricht University werd in april een hackathon gerealiseerd. Ondernemers uit drie verschillende sectoren droegen hun grootste corona-uitdaging aan en 118 studenten gingen een week lang aan de slag om tot innovatieve oplossingen te komen. 24 oplossingen werden gepresenteerd, waarvan drie oplossingen tot winnaar werden gekroond en verder worden uitgewerkt.

Via het platform worden webinars georganiseerd, waaronder de recente webinar ‘Van Doem naar Doen’ en samenwerking met LLTB en LWV, waarbij Sander Kleikers in gesprek ging met econoom Mathijs Bouman, die ondernemers adviseerde om te innoveren waar mogelijk en toch vooral gebruik te maken van alle beschikbare regelingen.

Samenwerking
De aanpak van MKB-Limburg wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met 61 partnerorganisaties in Limburg en financiering van provincie Limburg, ESZL, Ondernemersfonds Heerlen, Stadregio Parkstad en de Rabobank, en de inzet van talloze ondernemers die zich belangeloos inzetten voor anderen. De crisis laat een diepe wond achter in onze economie, maar de saamhorigheid en veerkracht van onder-nemers gaat ervoor zorgen dat we dit samen te boven komen. Samen staan we sterk.

www.mkblimburg.nl