BUDEL – Op 28 januari bracht het bestuur van het Centrum Management Budel samen met het college van burgemeester en wethouders een bezoek aan Adviesbureau BTTS (Travel XL- Riks de Jong).

Al vele jaren worden ‘gewone vakanties’ maar ook rondreizen en strandvakanties op basis van de specifieke wensen van de klant verzorgd. 24 uur per dag levert het bedrijf Travel XL maatwerk om passend reisadvies samen te stellen voor de klant met totale ontzorging. Niet alleen maatwerk, maar ook individuele en groepsdialysereizen (voor mensen met nierproblemen) naar Turkije met individuele begeleiding en artiestenreizen zijn een specialiteit van adviesbureau BTTS.

Inspirerend
Het college van B&W vindt het mooi om te horen dat er met zoveel enthousiasme en passie wordt gewerkt en bedankt Riks de Jong voor het inspirerende bedrijfsbezoek.