Stimulatie van de regionale economie, de kennisinfrastructuur, het onderwijs en de verbindingen hiertussen: de provincie Limburg mag trots zijn op de vier bedrijvencampussen die zich sinds 2005 volop ontwikkelen. De campussen zijn regionaal geconcentreerde ecosystemen van bedrijven en kennisinstellingen, ieder gefocust op hun eigen thema.

Tekst: Wesley Hegge

Uit cijfers van het CBS (2017) blijkt dat de Brightlands Campus Greenport Venlo, in vergelijking met de andere campussen, de meeste toegevoegde waarde heeft voor de Limburgse economie. Een resultaat om als Noord-Limburgse regio trots op te zijn.

De Brightlands Campus Greenport Venlo is nog relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In en om de Villa Flora en de Innovatoren zijn er inmiddels tal van R&D-faciliteiten, ondernemers en kennisinstellingen. Bovendien kent het postcodegebied 5928 meer dan 600 vestigingen, van start-ups tot multinationals. Samen brachten deze bedrijven in 2017 1,1 miljard euro aan toegevoegde waarde voort. Dit is aanzienlijk meer dan de andere, al oudere, campussen in Limburg. De kracht van Greenport Venlo zit hem dan ook in zijn diversiteit en veelzijdigheid.

Innovatie
Op de campus komen kennis en innovatie samen. Maar wat betekent innovatie voor ondernemers in de regio? Een inventariserend onderzoek van Ondernemend Venlo geeft inzichten. Innoveren kun je niet alleen: de resultaten van het onderzoek lieten zien hoe belangrijk co-creatie en samenwerking is als het gaat om innovatie.

Ondernemers relateren innovatie aan zowel nieuwe producten, processen als diensten. Het gaat dus niet alleen om technologische innovatie. Klantbehoeften staan altijd centraal en er moet geld mee worden verdiend. Innovatie is één van de instrumenten om dat doel te bereiken. De kern van innovatie is dat deze concreet moet worden toegepast om ook economisch duurzaam te zijn. Ook worden kwaliteit, duurzaamheid, sociale innovatie en de cultuur van het bedrijf benoemd.

Samenwerken
Bijna 80 procent van de ondernemers betrekt klanten en/of eindgebruikers bij innovatie. Dit is voor deze ondernemers vanzelfsprekend, vanwege de relatie met de markt. Klanten vinden het leuk om mee te denken en geven de benodigde feedback. Evengoed kan het dan toch nog lastig zijn om de innovatie tot een commercieel succes te maken. Verschillende klanten hebben tegenstrijdige wensen of gebrek aan technisch personeel.

72 procent van de ondernemers werkt dan ook veel samen met kennispartners en andere bedrijven. De complementariteit van expertises, de gerichtheid op het eindproduct, de versnelling van de innovatie door samenwerking en het samen zoeken naar business modellen wordt positief gewaardeerd. Toch is het soms lastig om deze samenwerking goed van de grond te krijgen. Verschil in bedrijfscultuur, tijdgebrek, ontbrekende transparantie in verdien-modellen en ook concurrentie worden hierin gezien als knelpunten.

Toegevoegde waarde
Onder Greenport Venlo wordt het hele postcodegebied 5928 verstaan. Naast de Brightlands Campus die hierin gevestigd is, vindt men hier ook het grootste aaneengesloten tuinbouwgebied van Europa, Fresh Park Venlo en is de regio dé Europese hotspot als het gaat om logistiek. Het postcodegebied 5928 heeft bovendien de meeste toegevoegde waarde per bedrijfsvestiging: 14 procent meer dan in Limburg, en 22 procent meer dan in Noord-Limburg.

www.greenportvenlo.nl