REGIO – Minimaal 300 extra werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen. Dat is de bedoeling van het actieplan Perspectief op Werk. Werkgevers, onderwijs, UWV en gemeenten in Midden-Limburg zetten daar samen hun schouders onder. De Rijksoverheid heeft er in totaal 2 miljoen euro voor over.

De activiteiten en projecten van het actieplan richten zich vooral op een betere begeleiding van werkzoekenden naar werk, door een intensieve samenwerking met werkgevers en onderwijsinstellingen. Meer begeleiding op de werkplek moet er bovendien voor zorgen dat mensen minder snel uitvallen. Ook is er veel aandacht voor opleiding en scholing.

Het actieplan komt tegemoet aan de vraag van werkgevers op deze krappe arbeidsmarkt. En zo krijgen mensen wiens afstand tot de arbeidsmarkt relatief groot is, tóch een serieuze kans op werk. In totaal worden dit en volgend jaar zo’n 1.250 mensen benaderd en gesproken.

Kijken naar competenties
Thieu Kikken is voorzitter van de kring Midden-Limburg van de Limburgse Werkgevers Vereniging. “Belangrijk is een verandering van de ‘mindset’: werkgevers moeten niet alleen naar diploma’s kijken, maar zich sterker richten op competenties. Wat kán iemand? Dan kan het ook helpen om de organisatie van werkzaamheden daarop aan te passen. Op deze krappe arbeidsmarkt is dat echt een prima investering.” Vanuit het actieplan worden ruim 100 werkgevers in de regio benaderd om hierover het gesprek aan te gaan.

Ramon Camp, algemeen directeur van HC Distributie in Weert, beaamt dat. “Een indrukwekkend arbeidsverleden bepaalt lang niet altijd of iemand een goede arbeidskracht wordt. Motivatie en competenties: dat vind ik veel belangrijker! Als iemand moeilijk ter been is, vraag ik: wat kun je met een paar aanpassingen op de werkplek wél? Vertrouwen geven, dat is ontzettend belangrijk om mensen te motiveren.”

In de arbeidsmarktregio Midden-Limburg wordt overigens al langer gewerkt aan het bemiddelen van werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt. Wethouder Marianne Smitsmans (Roermond): “We weten dus al dat dit niet de makkelijkste groep is. De klassieke manier werkt daarvoor niet meer, er zijn echt extra inspanningen nodig.”

Recent voorbeeld
Een recent voorbeeld is een project waarbij acht werkzoekenden door werkgever en opleider Installatiewerk Zuid-Oost zijn getest op persoonlijke kenmerken, competenties en ontwikkelpotentieel. Op basis hiervan zijn de werkzoekenden tijdens een speeddate met diverse werkgevers in contact gebracht. De werkgevers waren positief verrast door de motivatie en potentie van de kandidaten. Alle werkzoekenden zijn inmiddels gestart met de opleiding installatietechniek en aan het werk bij één van de betrokken werkgevers.

Het actieplan is door de wethouders van de Midden-Limburgse gemeenten, het UWV en de Limburgse Werkgevers Vereniging kring Midden-Limburg op 3 juli jl. vastgesteld.