REGIO – Scholen in Zuidoost-Brabant ontvangen bijna 18 miljoen euro om het techniekonderwijs op het vmbo verder te ontwikkelen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap trekt geld uit om het vmbo-techniekonderwijs een impuls te geven. De 45 plannen van samenwerkende vmbo-scholen, mbo’s en bedrijven die het ministerie heeft gehonoreerd, kunnen samen rekenen op 231 miljoen euro. Daarvan landt bijna 18 miljoen in Zuidoost-Brabant.

Bedrijfsleven
De bedragen komen op 1 januari 2020 beschikbaar en hebben betrekking op de komende vier kalenderjaren. Met name de verbinding met het bedrijfsleven komt terug in de plannen. Concreet willen de vmbo’s zogeheten hybride docenten aan te trekken. Dat zijn leerkrachten die het onderwijs combineren met een parttimebaan in het bedrijfsleven.