Een tekst correct vertalen is geen evidentie. Zeker niet wanneer deze informatie ook nog eens dient gebruikt te worden voor zakelijke doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan een handleiding, een juridische tekst of je website. Wil je echt de essentie van een document correct weergeven in je eigen taal? Dan kunnen deze vijf tips je alvast helpen.

1) Gebruik een vertaalbureau
Je kunt geen risico’s nemen bij zakelijke teksten zoals handleidingen, officiële documenten of brochures voor marketingdoeleinden. Indien je een tekst helemaal correct wilt vertaald hebben, werk je best samen met een bureau dat hierin gespecialiseerd is. Directvertalen.nl is hier een goed voorbeeld van omdat zij alle types teksten vertalen. Het bedrijf werkt met professionele vertalers. Dankzij hun ervaring weet je zeker dat je bij Directvertalen.nl een correcte dienstverlening krijgt.

2) Begrijpend lezen
Voordat je gaat vertalen moet je heel zeker zijn dat je alle aspecten van de tekst goed begrijpt. Lees de tekst zeer grondig door en zoek alle woorden op, waarvan je niet helemaal zeker bent van hun correcte vertaling. Zorg daarom ook dat je voldoende kennis hebt over het beschreven onderwerp. Een goed inzicht in het onderwerp van de tekst, maakt dat je beter en vrijer kunt vertalen.

3) Gebruik hulpmiddelen
Een vertaalprogramma, woordenboeken en een thesaurus in de verschillende talen. Deze helpen je bij de finesse van je vertaling. Een tekst is vaak heel doordacht opgesteld en over de woordkeuze wordt goed nagedacht. Het is daarom belangrijk dat de vertaling met dezelfde nauwkeurigheid wordt opgesteld. Dit is extra belangrijk bij juridische documenten of teksten die commercieel zijn van aard.

4) Woordspelingen vermijden
Omdat bepaalde betekenissen van gezegdes of woordspelingen niet in elke taal hetzelfde worden opgevat, vermijd je ze beter. Benoem de zaken zoals ze zijn in plaats van de tekst te poëtisch te benaderen. Woordenboeken kunnen hier eventueel wel helpen om zeker te zijn dat je een zegswijze uit een andere taal goed interpreteert. Als je vertaalt vanuit een vreemde taal naar je moedertaal, kan je eventueel wat meer gebruik maken van woordspelingen. Overdrijf dit echter niet.

5) Begrijp de cultuur
Naast het begrijpen van de woorden in de tekst en voeling met het onderwerp, is cultuur ook belangrijk. Zo kunnen Amerikaanse teksten vaak iets vrijpostiger worden opgesteld dan Britse. Zelfs tussen Nederland en Vlaanderen kunnen verschillen in interpretatie zitten wat de taal betreft. Zorg dat je voeling hebt met de taalkundige gebruiken van een land of taal om een goede vertaling van een tekst te kunnen schrijven.