Een tafelvoetbaltafel op de werkvloer

Waarom een tafelvoetbaltafel in uw kantoor?
Nederlandse werkplekken veranderen steeds. Stilstand is dan ook achteruitgang. Alhoewel een kantoor natuurlijk in de eerste plaats een efficiënte plek moet zijn, mag u niet uit het oog verliezen dat efficiëntie alleen maar te bereiken is met een goedgemutste groep medewerkers. Laat dat nu juist zijn waar de professionele voetbaltafel zijn intrede kan doen. 

Een professionele voetbaltafel is immers niet alleen maar dat. Ten eerste vereist een tafelvoetbaltafel op zijn minst twee spelers en kan er comfortabel met vier rond gespeeld worden. Dit kan niet alleen het groepsgevoel bevorderen maar ook een andere invulling geven aan wat een pauze kan zijn.

De nieuwe pauze
Een kwartiertje pauze: je neemt een tas koffie, zet je even in de keuken en voor je het weet is de pauze voorbij zonder dat je je gedachten eens hebt kunnen verzetten. Als je een voetbaltafel hebt staan, kunnen medewerkers vijf minuten volledig de knop omdraaien, en of ze nu winnen of net dat puntje niet hebben kunnen halen, hebben ze even helemaal op andere gedachten kunnen komen.

En daar ligt nu juist het allerbelangrijkste punt van dit soort activiteitspauzes. Niemand kan acht uur lang aan hetzelfde denken, hoe complex of simpel ook, en toch helemaal helder van geest blijven als het op de belangrijkste aspecten aankomt. Mensen hebben die korte breuk even nodig om daarna juist beter met de hoofdzaak bezig te zijn.

Verschillende spelvormen
Dus, je hebt een voetbaltafel staan en medewerkers kunnen in hun pauze eens helemaal iets anders doen. Ze komen met een frisse geest terug aan hun bureau zitten en hebben hun hoofd even geleegd van de kleine randaspecten van hun werk. Wat kan je nog meer verwachten van een voetbaltafel?

Elk spel met een competitief karakter, nodigt uit om ook daadwerkelijk een competitie te starten. De volgende twee maanden is het tafelvoetbaltoernooi. Of medewerkers er nu vroeg uit liggen of uiteindelijk in de finale terechtkomen. Het is iets wat hen bindt en waar ze naar uitkijken. De finale is gespeeld, tijd om er even met zijn allen bij stil te staan en van te genieten. De winnaar deelt zijn prijs en je hebt een speciaal bondingsmoment dat je zonder de tafel niet zou gehad hebben. Dat de beste moge winnen.