Ger Koopmans en Geert Gabriëls, Informateurs van het Limburgs Parlement

MAASTRICHT – Wat mag er zeker niet ontbreken in de plannen van de Provincie voor de komende vier jaar? Op 20 maart 2019 hebben inwoners van Limburg hun stem kunnen uitbrengen voor een nieuw provinciebestuur. 28 maart zijn de leden van Provinciale Staten geïnstalleerd en zijn Ger Koopmans en Geert Gabriëls als informateurs van start gegaan om een nieuwe coalitie te vormen voor de periode 2019-2023.

Wat mag er zeker niet ontbreken in de plannen van een nieuwe coalitie voor de Provincie de komende vier jaar? Dat vragen Ger Koopmans en Geert Gabriëls, Informateurs van het Limburgs Parlement, aan alle Limburgers. Waarom? Omdat men volop bezig is met de vorming van een nieuwe coalitie.

Daarom nodigt de Provincie Limburg u uit om ons persoonlijk te vertellen wat er volgens u zeker niet mag ontbreken in het coalitieakkoord, tijdens een informatie- en inspiratieavond in de feestzaal van het Gouvernement. U bent welkom op donderdag 23 mei van 18.30 uur tot 21.00 uur in het Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10 in Maastricht. Voor een broodje wordt gezorgd.
Aanmelden kan via het formulier op https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/informatieavond230519.

Men wil zoveel mogelijk inwoners van Limburg de gelegenheid geven om ideeën mee te geven voor het coalitieakkoord. Van vele organisaties heeft men al plannen en ideeën gekregen per post of via in­for­ma­teurs@prvlim­burg.nl. Ook de resultaten van de Burgertop (november 2018) en de Limburg Agenda 2030 worden meegenomen.