Verguld bestek en champagne in een logistieke hal. De tegenstelling kan niet groter lijkt het. Het is hard werken in de logistiek, elke dag de mouwen opstropen en voortdurend ontwikkelingen in de gaten houden. Wie niet goed vooruit kijkt, kan weleens de boot missen. Waarom dan de opvallende setting? De logistiek verdient het aandacht te krijgen. Bedrijven zijn succesvol en groeien fors. Tegelijkertijd staan ze voor grote uitdagingen. Alleen door samen te werken, kan logistiek Weert in de toekomst excelleren.

Door Wesley Hegge

Tussen metershoge stellingen vol goederen nemen de young professionals uit Weert plaats aan de gedekte tafel. Het magazijn van Wetron op bedrijvenpark Kampershoek vormde op 4 april het decor voor de Summit Logistieke Hotspots 2019. Logistieke dienstverleners, verladers, ontwikkelaars, makelaars, onderwijsinstellingen en wetenschappers uit het hele land gaan hier met elkaar in gesprek over onder meer verduurzaming, multimodaal transport en de werving van personeel.

Logistieke hotspot
Tijdens de summit werd de winnaar van de Logistieke Hotspot van het Jaar bekendgemaakt: Tilburg-Waalwijk. De regio Keyport Midden-Limburg (Weert-Roermond) behaalde vorig jaar een verdienstelijke tiende plaats. Dit jaar zakte Midden-Limburg naar de dertiende plek. “Als je naar Weert kijkt, zie je een heel gezonde verdeling”, zegt Mario op ’t Root (Wetron). “Er is geen zware concurrentie, we bieden een aanvullend pakket. Dat zie je ook terug aan tafel. HC Distributie is actief in e-commerce, Lidl heeft zijn eigen logistiek, wij voorzien in warehouses en internationaal transport. Thijs Logistiek is juist weer specialist in fijnmazige distributie.”

De logistieke bedrijven in Weert hebben de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt. Sterker nog, de sector is een belangrijke economische pijler van de gemeente geworden. Dat komt tot uiting in het straatbeeld door de bestelauto’s, vrachtwagens en bussen. Maar ook in stenen: de recente uitbreiding van het distributiecentrum van Lidl met een extra oppervlakte van 15.000 vierkante meter. Steeds meer mensen vinden werk in de branche. Een bedrijf als HC Distributie, opgericht in 2012, telt nu al vijftig medewerkers. In totaal zijn er bij de logistieke professionals vele honderden mensen werkzaam.

Ontwikkelingen
Er gebeurt een heleboel op het gebied van logistiek. Zo exploiteert GVT Group of Logistics sinds kort Multimodale Terminal De Kempen. Het doel is om de containerterminal aan de Zuid- Willemsvaart binnen drie tot vijf jaar uit te laten groeien naar een jaarlijkse overslag van 10.000 containers voor bestaande bedrijven in de regio. Het biedt een kostenefficiënt en duurzaam alternatief voor vrachtwagens over de weg.

Belangrijk is dat ook het onderwijs aansluit. Gilde Opleidingen heeft in 2016 de opleiding Manager transport en logistiek naar Weert gehaald. In datzelfde jaar ging het Keyport-project e-Fulfilment Hub van start. Daarmee hebben ondernemers, onderwijs en overheden de onderlinge samenwerking gestimuleerd in een overkoepelende community op het gebied van e-fulfilment (eenvoudig gezegd de volledige afhandeling van orders uit webshops).

Verder denkt de gemeente mee in de woningvraag voor personeel. Zo is het mogelijk gemaakt om, onder bepaalde voorwaarden, op bedrijventerreinen een huisvestingscomplex voor arbeidsmigranten te realiseren. Wethouder Martijn van den Heuvel (Economische Zaken) geeft aan dat de gemeente Weert zich nadrukkelijker gaat inzetten voor deze bedrijfstak: “We zien de potentie. Van oudsher zijn de metaal- en maakindustrie hier goed vertegenwoordigd. Logistiek is een belangrijke sector voor Weert geworden en verdient dus onze aandacht.”

Gunstige ligging
De kracht van Weert is voornamelijk de geografische ligging. Etienne van der Linden (Lidl) vat samen: “De stad kent een goede aansluiting op de infrastructuur rondom Weert, zoals wegen en water. Vanuit het distributiecentrum bevoorraden wij 75 Lidl-filialen in Limburg en Zuidoost- Brabant. Bovendien biedt Weert volop ruimte aan logistiek op bedrijventerreinen. Er is bouwpotentieel.” In de gunstige ligging schuilen tevens uitdagingen. Een aantrekkelijke regio zijn betekent ook dat het drukker wordt. Brent Verschuuren (Thijs Logistiek): “Je ziet dit gebeuren in alle steden waar de logistiek groeit. Gelukkig hebben we hier nog voldoende uitwijkmogelijkheden.”

Steden
Meer internetverkoop wil ook zeggen dat binnensteden en woonwijken te maken krijgen met extra verkeer. De consument is gewend geraakt aan thuisbezorging. Ramon Camp (HC Distributie) vervult e-commerce activiteiten voor webwinkels en retailers. Van het opslaan van goederen tot aan de verzending. De ondernemer ziet een oplossing in ‘white label’ bezorgen: “We zien dat er nu veel leveranciers met verschillende beeldmerken hun eigen waren bij klanten afleveren. Het delen van routes en lading kan de verkeersdrukte verhelpen.”

Op ’t Root vult aan: “Je zou daarbij kunnen denken aan het vervoeren van goederen tot een bepaald punt aan de rand van de bebouwde kom. Om de pakketten vervolgens met bijvoorbeeld elektrische voertuigen aan huis te bezorgen. Duurzaamheid is belangrijk. Daarin moeten we de komende tijd stappen zetten.”

Het bevoorraden van winkels op andere tijdstippen behoort ook tot de mogelijkheden. Al is dat soms moeilijk, omdat bepaalde winkels in de binnenstad niet in de vroege ochtend of ’s nachts bereikbaar zijn. Van der Linden geeft aan dat Lidl onderzoekt of distributie op andere tijden mogelijk is: “Als je kijkt naar nachtdistributie kunnen stillere vrachtwagens een voordeel opleveren. Neem hybride vrachtwagens die op diesel rijden en bij binnenkomst van de stad overschakelen op een volledig elektrische modus. Zo kunnen we overlast tot een minimum beperken en de mogelijkheden vergroten.”

Samenwerking
De gemeente Weert denkt ook bewust na over de toekomst van transport en vervoer. Van den Heuvel: “We willen het stedelijk gebied aantrekkelijk en goed bereikbaar houden. Daarom werken we aan een mobiliteitsplan, waarbij we ook de ondernemers uit de logistiek gaan betrekken.”

Los daarvan wordt al actie ondernomen. Bijvoorbeeld de lobby voor de verbreding van de A2. Van den Heuvel: “De dagelijkse files zijn een doorn in het oog. Verder bekijken we samen met de provincie hoe we de ringbanen toekomstbestendig kunnen maken en willen we knelpunten aanpakken. Om de ontsluiting in de grensoverschrijdende regio te optimaliseren zijn we in gesprek met de Kempen~Broek-gemeenten (Cranendonck, Nederweert, Bocholt, Bree, Kinrooi, Maaseik en Weert) en de drie aangrenzende provincies.”

Arbeidskrachten
Een ander onderwerp dat zowel de gemeente als ondernemers aangaat, is het vinden van voldoende personeel. Weert mag zich gelukkig prijzen met de opleiding Manager transport en logistiek die Gilde Opleidingen aanbiedt. De logistieke bedrijven in de regio bieden stageplekken aan en hopen de jeugd te enthousiasmeren voor de logistiek. Als studenten eenmaal stage lopen, of studenten het bedrijf van binnen hebben gezien tijdens een open dag, raken ze vaak enthousiast. Verschuuren: “Door het organiseren van bijvoorbeeld banenmarkten kunnen we een beter beeld geven. We moeten en willen de sector ook zelf promoten.”

Het komt nog wel eens voor dat het beeld wat mensen hebben van logistiek, achterhaald of onjuist is. Camp: “Dan wordt bijvoorbeeld gezegd ‘Een pakketje van a naar b brengen kan toch iedereen.’ Maar tegenwoordig is het logistieke proces hoogwaardig geautomatiseerd. Zeker bij de focus op e-commerce is automatisering essentieel. Natuurlijk blijven we in de magazijnen mensen nodig hebben, maar we zoeken ook gespecialiseerd personeel. Je moet automatiseren om te blijven bestaan.”

De tijden veranderen snel. Waar ooit tien medewerkers zendingen invoerden, gebeurt dat nu automatisch. Het beeld van de planner die met twee telefoons in de hand alles in goede banen leidt, behoort door de digitalisering ook tot het verleden. Tegelijkertijd benadrukken de young professionals tijdens het gesprek dat het juist hun kracht is dat ze persoonlijk bereikbaar zijn en blijven.

Toekomst
De ondernemers en de wethouder zien volop mogelijkheden en kansen. Weert biedt met het nieuwe bedrijvenpark Kampershoek 2.0 nog ruimte voor groei en kan zich, gelet op de gunstige ligging, verder ontwikkelen tot logistieke hotspot. Door een sterke relatie met overheid en onderwijs kan het vestigingsklimaat voor logistiek verder worden geoptimaliseerd. Denk daarbij aan het bevorderen van de beschikbaarheid van voldoende en goed opgeleid personeel. Er zijn in Weert voldoende ingrediënten voorhanden om te profiteren van de gunstige internationale logistieke markt. De ondernemers spreken dan ook de intentie uit vaker samen te komen om kennis, ervaring en behoefte met elkaar te delen. Wethouder Van den Heuvel juicht dit initiatief van harte toe. Daarmee is de eerste stap gezet naar een nog succesvollere logistieke toekomst. De champagne op tafel is dus toch niet zo vreemd. Successen mag je immers vieren.