Leegstand in het centrum van Weert

WEERT – Maak de hoogte van de huur afhankelijk van de omzet van een winkel en de winkelleegstand kan in een aantal gevallen voorkomen of opgelost worden.

Dat zegt Sjra Clerkx, regiovoorzitter van het Ondernemersklankbord (OKB) Limburg in De Limburger. Hij reageert op een artikel in De Limburger over verlaging van gemeentelijke lasten voor de winkeliers om het vestigingsklimaat in de binnenstad van Weert te verbeteren. Het college van B&W ziet daar weinig in.

Verlagen?
Clerkx stelt dat lagere kosten voor startende ondernemers en winkeliers in nood belangrijk. Behalve het verlagen van de gemeentelijke belastingen kan het helpen soms flexibele huren te hanteren.