Keyportregio – Keyport verbindt, versnelt, versterkt én ondersteunt. We gaan het jaar voortvarend van start met vier ‘nieuwe’ projecten:

  • Wetenschap & Technologie
  • Gemeenschappelijke Ondernemersaanpak Limburg
  • VMBO On Stage
  • Field Lab Robotics

Hieronder een korte intro. Meer weten of aansluiten? Laat het ons weten!

Wetenschap en technologie: de verdiepingsslag

In 2014 startte het Project Wetenschap en Technologie. Doel: wetenschap en technologie integreren in het basisonderwijs, zodat dit een essentieel onderdeel wordt van het curriculum. Intussen zijn 76 basisscholen aangesloten en 263 leerkrachten bijgeschoold. Het project Wetenschap en Technologie werkt nauw samen met het Make Tech Platform en Spark Tech Lab. Ook worden er bedrijfsbezoeken voor leerkrachten georganiseerd. Om de resultaten te borgen, het netwerk verder te versterken en de samenwerking in de keten te intensiveren volgt nu fase 2! Daarbij wordt de focus, die tot nu toe vooral op de maakindustrie lag, verder verbreed naar andere sectoren.

Meer weten, lees verder op de Keyport projectpagina Wetenschap en technologie.


Gemeenschappelijke Ondernemersaanpak Limburg: De Groeischakelaar

Er zijn veel initiatieven op het gebied van groei en innovatie op de markt. Maar voor ondernemers is lang niet altijd duidelijk waar men het beste terecht kan. Zo is het vinden van de juiste financiering vaak lastig. Ook vragen over productontwikkeling, het starten van een nieuw initiatief of het vinden van de juiste partners kan leiden tot onnodige vertraging.

Ondernemend Limburg, de Provincie Limburg en de regionale triple helix organisaties slaan de handen ineen. Met Innovatieversneller “De Groeischakelaar” brengen we vraag en aanbod van innovatie bij elkaar. Laagdrempelig, onafhankelijk en speciaal voor de MKB ondernemers:

  • een offline platform met een frontdesk, support en masterclasses;
  • een online platform voor samenwerking en verbinding van initiatieven;

Meer weten, lees verder op de Keyport projectpagina Gemeenschappelijke Ondernemersaanpak Limburg


VMBO On Stage

VMBO leerlingen vinden het moeilijk om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. En bedrijven hebben moeite om de toekomstige medewerker te bereiken. VMBO On Stage werkt aan een groot en duurzaam netwerk tussen de VMBO-leerling en het bedrijfsleven. Hoofddoel van VMBO On Stage is om leerlingen te helpen doelgericht keuzes te  maken voor hun toekomstige werkloopbaan. Dat doen ze aan de hand van het Beroepenfeest en de Doe Dag voor leerlingen bij bedrijven op locatie. Het VMBO On Stage beroepenfeest vindt dit jaar plaats op 12 februari in Weert en op 26 februari in Roermond.

Meer weten, lees verder op de Keyport projectpagina VMBO On Stage


Field Lab Robotics

Met de introductie van Smart Industry is er een groeiende belangstelling voor het automatiseren van productie en logistieke processen. De sterk opkomende markt voor collaboratieve robots (cobots) zal  de komende jaren verder ontwikkelen. Ook voor toepassingen in de agrofood en de zorgsector. In juni 2018 is Field Lab Robotics opgericht. Bij Field Lab Robotics in Roermond zijn de eerste faciliteiten gerealiseerd en zijn er live demonstraties te zien waarin Robots, agv’s, zelf sturende machines en software samenwerken. Naast de bedrijven van het eerste uur zijn ook Fontys en de UM aangehaakt. In de komende maanden wordt verkend hoe dit roboticacluster zich kan ontwikkelen tot hét robotica expertisecentrum en –netwerk van en voor de regio. Dit in samenwerking met de initiatiefnemers, Keyport, Economic Development Board Noord-Limburg en LIOF.

Meer weten, lees verder op de Keyport projectpagina Field Lab Robotics


Nog niet ingeschreven voor de Keynote nieuwsbrief?

Thema’s: Arbeidsmarktoptimalisatie, Ondernemerschap, Innovatie en met nieuws over: Workshops en Seminars. Schrijf je in voor de Keynote nieuwsbrief.