Wethouder Arno Walraven van de gemeente Leudal in gesprek met Harold Lardinois van de directie Wonen Zuid. Fotografie: Mark Richter.

HAELEN – Discotheek Geelen in Haelen was ooit dé uitgaansgelegenheid in Haelen en omgeving. Velen hebben hier nog leuke jeugdherinneringen aan. Toch is het moment gekomen om deze oude discotheek te slopen.

Maandag 7 januari  waren omwonenden, passanten en andere genodigden getuige van de eerste sloophandeling. Wethouder Arno Walraven verrichtte samen met de directie van Herontwikkeling Haelen-Horn BV officieel de eerste sloophandeling. De sloop van de discotheek zorgt ervoor dat er ruimte ontstaat voor kwalitatieve nieuwbouw.

Bewonersbijeenkomst voor wens nultredenwoningen
De insteek is om op de ontstane bouwgrond patiowoningen in een hofjesstructuur te realiseren. Een passende invulling, die recht doet aan de kwalitatieve en stedenbouwkundige wens, maar ook voldoet aan de wensen van omwonenden. Zoals meer privacy en minder verlies van uitzicht. Nultredenwoningen kunnen goed worden ingepast in de omgeving en passen bovendien goed in de woningbehoeften, zoals deze blijken uit het recent uitgevoerde woonwensenonderzoek.  De nieuwbouwplannen zullen worden besproken met de direct omwonenden en worden gepresenteerd aan omwonenden en geïnteresseerden. De uitnodiging daarvoor volgt spoedig.