V.l.n.r. Peter Janssen (bedrijfsleider Gamma) Imke Gijsen en Francien Clout (mantelzorgondersteuners) Bart Cox (directeur/eigenaar Gamma). Foto: Dion Huiberts

De gemeente Weert is uitgeroepen tot ‘Meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg’ in 2018. In samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg van Punt Welzijn brengt ze de ondersteuning van mantelzorgers onder de aandacht. Veel mantelzorgers combineren de zorg met een baan. Om hen vitaal te houden, doen ondernemers er goed aan het onderwerp bespreekbaar te maken.

“Zorgen voor je naasten is iets heel moois”, begint Francien Clout van Punt Welzijn. Maar, zo zegt ze er meteen bij: “Als je daarbij ook een baan hebt, is dat zwaar. Veertig procent van de mantelzorgers die werk en zorg combineren, voelt zich soms matig tot zwaar overbelast. Ze maken dat vaak niet bespreekbaar, want men wil de werkgever niet belasten met de hulpvraag.”

Bewustwording is de eerste stap om mantelzorg uit de taboesfeer te halen. In bijna elk bedrijf werken mantelzorgers. Door de vergrijzing komen de mantelzorgers steeds verder onder druk te staan. Het aantal potentiële mantelzorgers neemt de komende twintig jaar met de helft af, terwijl de groep zorgbehoevenden toeneemt.

Voor werkgevers
Het Steunpunt Mantelzorg is een adviserende organisatie voor werkgevers in Weert als het gaat om mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Clout: “We informeren over wet- en regelgeving en treden op als sparringpartner bij een concrete casus. Werkgever en werknemer kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen, geheel kosteloos. Het Steunpunt Mantelzorg heeft ook aandacht voor waardering van mantelzorgers. Er worden themabijeenkomsten, cursussen en uitjes georganiseerd.”

Bart Cox, directeur/eigenaar van Gamma in Weert, vindt het goed dat Weert over een Steunpunt Mantelzorg beschikt: “Ik denk dat veel bedrijven nog niet weten dat ze bij Punt Welzijn terecht kunnen voor informatie. Indien mantelzorg op een adequate manier gegeven kan worden, is het uiteindelijk winst voor iedereen. Want als een medewerker zich ‘ziek’ moet melden omdat hij of zij mantelzorg moet geven, kun je beter eerlijk aangeven wat er speelt en het bespreekbaar maken.”

Het Platform Mantelzorg Limburg (PML) juicht dat toe en heeft Weert in oktober uitgeroepen tot ‘Meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg’. Werkgevers die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan en de basis willen leggen voor een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid doen er goed aan nu de eerste stap te zetten.

Informatie
Wil je weten wat je als werkgever kunt betekenen voor werkende mantelzorgers? Neem dan contact op met Steunpunt Mantelzorg via f.clout@puntwelzijn.nl of bel 0495-697900.

© Zakenblad / Wesley Hegge