Frans Kuppens, wethouder Economie gemeente Cranendonck

Het zonnepark is klaar. Een van de grootste van Europa; met 63 hectare en 170.000 zonnepanelen op het terrein van zinkfabriek Nyrstar. Een belangrijke stap in de energietransitie en de realisatie van onze klimaatdoelen. Een eerste mijlpaal ook van Metalot, het duurzame industriegebied van de toekomst dat 100 % energieneutraal is. Hiermee zet de regio Zuid Oost Nederland zich straks wereldwijd op de kaart. Voor de realisatie van Metalot – met Jan Vlassak en Philip de Goey als belangrijke kartrekkers – werken we nauw samen met de Technische Universiteit Eindhoven, Nyrstar Budel en Brainport. Het samenwerkingsverband van 21 Brabantse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen. Daarnaast kiezen wij als grensgemeente ook nadrukkelijk voor samenwerken met Keyport. Omdat ze elkaar zo goed aanvullen. Brainport werkt aan hoogwaardige innovaties met name in de opslag van energie en het verbranden van ijzer. Keyport is sterk in het mkb, agrifood en maakbedrijven. Hier worden toonaangevende resultaten geboekt op het gebied van techniekonderwijs. En we zetten de kennis vanuit het Keyport Economisch Actieprogramma Agribusiness in voor werksessies met agrariërs. Om op te halen wat er speelt, zodat we daar als lokale overheid op kunnen inspelen. Zo hebben we vorig jaar ook onze economische visie bepaald; niet vanachter het bureau, maar samen met ondernemers en relevante partners. Van daaruit faciliteren we wat nodig is en zijn tegelijkertijd de aanjager van nieuwe initiatieven. Komend schooljaar gaan we bijvoorbeeld van start met BIVAK, een variant op de ‘oude LTS’, specifiek gericht op elektrotechniek, bouw en metaal. Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor statushouders met een technische achtergrond. Innovatie door grensoverschrijdend verbinden, dat is nodig voor de toekomst. Op alle niveaus. Lokaal, regionaal en bovenregionaal. Omdat je elkaar dan optimaal versterkt. En omdat de energietransitie en de uitdagingen op de arbeidsmarkt zich nu eenmaal ook niet laten begrenzen.

Frans Kuppens
Wethouder Economie gemeente Cranendonck