Het gaat goed met de Limburgse economie. Het gaat zelfs zó goed, dat ondernemers zo onderhand niet meer weten waar ze de arbeidskrachten vandaan moeten halen. En dat komt niet omdat onze bevolking krimpt. Integendeel; in de periode tot en met 2040 neemt de bevolkingsomvang van Weert volgens prognoses zelfs met een kleine 3 procent toe. Ondanks dat we dus met steeds meer mensen zijn, neemt de krapte op de arbeidsmarkt toch nog verder toe. Die vacatures krijgen we niet alleen gevuld met mensen uit de kaartenbak of parttimers die meer willen werken. Ook arbeidsmigranten zullen nodig zijn om de behoeften van bedrijven te kunnen voldoen. Alleen al in Weert zijn er momenteel ruim 2000 arbeidsmigranten werkzaam; dat aantal neemt de komende jaren naar verwachting nog verder toe. Daarbij komt dat deze mensen ergens moeten wonen. Terwijl alleen al om onze reguliere bevolkingsgroei (en gezinsverdunning) op te kunnen vangen ruim 1000 woningen gebouwd moeten worden in Weert. Dit betekent een stevige extra uitdaging, naast de uitdagingen die we toch al hadden. En de ontwikkelingen gaan momenteel zo hard, dat we de oplossingen voor deze extra uitdaging eigenlijk gisteren al nodig hadden. Nog zo’n urgent vraagstuk dat schreeuwt om oplossingen, is de energietransitie. De Limburgse opgave voor windenergie voor het jaar 2020 is alleen al 95,5 Megawatt aan windenergie. Om over de opgave die ná 2020 komt nog maar te zwijgen. Een discussie zoals in Venlo, waar het plaatsen van 9 windmolens leidde tot grote lokale weerstand, draagt niet bij aan het oplossen van die opgave. Het doet me daarom deugd dat het in onze regio – met de komst van de windparken in Weert en Ospeldijk – wél mogelijk blijkt om door te pakken terwijl onze inwoners ook nog eens meeprofiteren. Laat de regio dan ook met net zo’n hands-on-mentaliteit blijven kijken naar al die andere uitdagingen die de komende jaren op ons afkomen. Zo kunnen we zorgen dat de regio Weert niet alleen klaar is voor 2019, maar ook voor de jaren daarna.

Hubert Mackus
Gedeputeerde Provincie Limburg