Met drie advocaten en twee juristen staat VHA Legal (voorheen Van Horne Advocaten) garant voor een professionele dienstverlening op maat. Afhankelijk van wat de klant vraagt, wordt support geleverd. Soms door juristen Truus Smeets en Ilse Veugen, dan weer door een van de advocaten Anique Houben, Sander Aben of Michiel Vles. Maar altijd met de garantie dat als het er op aan komt VHA Legal haar “vier-ogen principe” hanteert. Vier ogen zien immers meer dan twee en ondanks jarenlange ervaring en specialistische kennis, zijn de advocaten en juristen bij VHA Legal – vooral – mensen. En daarin schuilt dan ook een groot verschil tussen VHA Legal en andere adviseurs: zij kennen hun beperkingen en komen daar ruiterlijk voor uit.

Een grote ruimte met een lange tafel vormt het middelpunt van het kantoor. In de lange boekenkast bevinden zich naslagwerken. Vergt een probleem meer creativiteit dan kan worden teruggevallen op de globe. In de hoek staan drie fauteuils. Aan de muur hangt een televisie (zodat VHA Legal ook geïnformeerd blijft over actuele zaken). Het bedrijfspand aan de Graafschap Hornelaan in Weert kenmerkt zich door een open inrichting die overeenkomt met de werkwijze van VHA Legal. Als een relatie een bepaalde kwestie wil bespreken, wordt een kop koffie gedronken en vrijblijvend informeel met elkaar gesproken. Dat zijn de vaste relaties van VHA Legal ook gewend. En voor nieuwe klanten geldt: je kunt altijd even binnenlopen, bij VHA Legal wordt iedereen te woord gestaan.

Advocatenkantoor met pragmatische benadering
VHA Legal is gericht op MKB-ondernemers, met het bijbehorend scala aan juridische specialisaties. VHA Legal is nadrukkelijk geen fullservice kantoor. Voor kwesties buiten haar vakgebied vertrouwt zij op haar – landelijk – netwerk met specialisten die alle mogelijke nichemarkten bestrijken. Zo ontstaat advies op maat.  Dat is ook vooral de opzet van VHA Legal. Zij wil zich nadrukkelijk meer toeleggen op de uit de Godfather bekende consiglieri (kijk er Wikipedia maar op na). Daar waar consiglieri vertrouwelingen van maffiabazen zijn, is VHA Legal de vertrouweling en raadgever van ondernemers. De rol van advocaat sluit hier naadloos op aan: het beroepsgeheim is en blijft een groot goed.

VHA Legal vindt ook dat zij als vertrouwenspartner het beste tot haar recht komt. De meeste MKB-ondernemers zijn gepokt en gemazeld. Zij kennen als geen ander de uitdagingen die aan het ondernemerschap verbonden zijn. En hebben dan ook – althans dat vindt VHA Legal – juist behoefte aan overleg met mensen die constructief mee kunnen denken. De gemiddelde advocaat denkt in onmogelijkheden. Bij VHA Legal is dat dus not-done. Onmogelijk is niets, want met een flinke dosis creativiteit kan voor elk probleem een oplossing bedacht worden.   Maatwerk is en blijft het motto. Ook als het gaat om de kosten-baten afweging die ondernemers altijd moeten blijven maken. Bij procederen, maar ook bij financieren, kopen en verkopen. VHA Legal streeft ernaar om te ondersteunen zonder onnodig op de rem te trappen.

Werkwijze en advocaten
VHA Legal heeft zich tot doel gesteld om met haar volledige team in te staan voor een efficiënte afhandeling van de werkzaamheden. En daarbij worden de klanten nadrukkelijk betrokken. Vaak zitten er immers in een juridische kwestie meerdere rechtsvragen besloten. Die moeten eruit gedistilleerd worden. Dat op zich is al een kunst. En juist daar onderscheidt VHA Legal zich van andere dienstverleners. Samen met de klant maakt VHA Legal de problematiek inzichtelijk zodat de klant de juiste afwegingen kan maken en als hij besluit verder te gaan ook precies weet wat hem te wachten staat.

Duidelijke prijsafspraken
Klanten willen een duidelijk plan van aanpak en een bijbehorende indicatie van de totale kosten. De tijd dat klanten klakkeloos het “uurtje-factuurtje”- principe accepteerden, begint te verdwijnen in de advocatuur. Een dienstverlener moet vooraf een heldere inschatting kunnen maken van het aantal uren dat hij verwacht aan een opdracht te werken. Daarover moet je helder communiceren en daarin moet je flexibel kunnen zijn. Ondernemers snappen dat je niet voor alle werkzaamheden een exact tarief kunt noemen, maar de indicaties vooraf worden steeds belangrijker. En dus geeft VHA Legal altijd richtprijzen.