In 2010 ging ARK Natuurontwikkeling in opdracht van de Provincie Limburg aan de slag met een gebiedsontwikkeling in het Kempen~Broek. Hoofddoel was het verbinden van losse natuurgebieden. De natuurorganisatie kocht grond van agrariërs en richtte het in als natuur. Een win-winsituatie, want ook de agrariërs gingen erop vooruit. De gebiedsontwikkeling is inmiddels bijna afgerond en medio 2017 trekt ARK zich terug uit Midden- en Zuid-Limburg.

Nieuwe natuur realiseren en de landbouw­structuur versterken, dat was de rode draad”, zegt Ger van den Oetelaar, programmamanager van ARK. “De taak zit er nu bijna op. Natuur­gebieden in de regio hebben we onderling verbonden. Want op veel plaatsen werd de natuur onderbroken door land­bouwgrond. Aan de andere kant konden land­bouw­­percelen juist beter ingedeeld worden.

ark2

Herverdeling gronden
Herverdeling van percelen was dan ook een ­belangrijke taak van ARK Natuurontwikkeling. Agrariërs konden vrijwillig meewerken aan de verkoop of ruil van gronden. Van den Oetelaar: “Velen van hen hebben gebruikgemaakt van ons aanbod. Agrarische bedrijven in de omgeving van Weert zijn groter en beter geworden.” Het mes snijdt dus aan twee kanten. De lokale landbouwsector profiteerde en er zijn forse stappen gezet naar een robuust natuurnetwerk. Daardoor kunnen planten en dieren zich gemakkelijker verplaatsen. Dat geeft de natuur een flinke impuls. “Het mooiste resultaat is dat we veel meer mensen zien genieten van de ­natuur. Ze gaan bijvoorbeeld kijken naar de ­taurossen op de Loozerheide of vogels spotten op de Wijffelterbroek.” Natuurlijk zijn er hier en daar nog wegen en kanalen die barrières vormen. Verschillende partijen werken aan het overbruggen van die barrières door onder andere de aanleg van een ecoduct over de autosnelweg A2. Maar ook wildwaarschuwingssystemen langs andere wegen en uitstapplaatsen voor wild langs kanalen.

Lokale economie
De ongekende rijkdom aan landschappen en daarbij behorende flora en fauna die door de ­inzet van vele organisaties is ontstaan, biedt een grote meerwaarde voor de regio. Economische en maat­schappelijke inbedding van natuur is essentieel. Recreatie, toerisme en een aantrek­kelijk vestigings­klimaat voor bedrijven en instellingen kunnen miljoenen aan inkomsten genereren. Dat zorgt voor een sterke lokale economie.

Toekomst
De opdracht van ARK is op 1 juli 2017 voltooid. De aangekochte gronden worden dan overgedragen aan nieuwe eigenaren en beheerders. Natuur­monumenten en Limburgs Landschap nemen in totaal 365 hectare over. Van den Oetelaar: “Op de over te dragen natuurgebieden vestigt de Provincie een kwalitatieve verplichting zodat de gronden permanent natuur blijven. Dat garandeert dus een voortzetting van ons werk.” Een mooi resultaat dat Van den Oetelaar tenslotte wil aanhalen is de Tungelroyse Beek. Dat is een belangrijk onderdeel van het ‘groene’ Weert. In samenwerking met Dorpsraad Altweerterheide is een aantal nieuwe, lokale wandelroutes ontworpen. Ook is er een brugje herplaatst. “Dit alles maakt de beek voor de recreant bijzonder tastbaar. Een breder publiek kan daardoor genieten van de natuur.”

www.ark.eu

Foto’s: Bob Luijks / Natuurportret

© Zakenblad Weerterland & Cranendonck / Wesley Hegge