MKB - Thijs Truijen & Monique Princen
Thijs Truijen & Monique Princen

Het waren drukke en spannende tijden voor Thijs Truijen. De geboorte van zijn derde kind en het verzoek om het voorzitterschap van MKB Midden-Limburg op zich nemen dienden zich ongeveer tegelijkertijd aan. “Ik heb wel even over het voorzitterschap na moeten denken, maar er is altijd wel wat te bedenken om iets wel of niet te doen”, reageert de nieuwe voorzitter van MKB Midden-Limburg en directeur van Fleximo Autolease. “Het is in goed overleg met het thuisfront gegaan.”

De vraag kwam onverwacht. “Ik heb het even laten bezinken. Ik ben lid van MKB Limburg en bezoek met regelmaat de activiteiten. De professionele aanpak van de vereniging en de manier waarop Monique Princen invulling gaf aan het voorzitterschap spraken me zeer aan. Leuke en leerzame activiteiten. Ik heb gesproken met mensen in mijn directe omgeving – mijn accountant, een goede klant – waar je tegen aan zou kunnen lopen en hoe zij tegen MKB Limburg aan kijken. Ik heb een groeiend bedrijf en dat moet wel zo blijven. De collega’s in het bedrijf staan erachter. Ik zal wat taken moeten delegeren en dat moeten we goed communiceren.”

Haasjes
“De accountant gaf aan dat ik er echt klaar voor was. Tijd om naast het bestaande werk nieuwe wegen in te slaan en vooruit te kijken. Want misschien bestaat de leasemarkt over tien jaar wel helemaal niet meer. De wereld verandert snel. Ik wil niet een of twee jaar vooruit kijken, maar vijf jaar. Je weet nooit wat je in de toekomst gaat doen.”
Ook met zijn vader Harry Truijen, oud-directeur van Comma Benelux en vroeger betrokken in de lokale politiek, en zijn zus Anke, Europa-correspondente van BNR Nieuwsradio, sparde hij over de nieuwe functie. “Ik heb veel minder met politiek dan zij en het voorzitterschap is weliswaar geen politieke functie, maar raakt de politiek wel. Je hebt met gemeentes te maken en moet ook een beetje weten hoe de haasjes rennen. Je moet je gesprekspartners kennen. Primair ben ik er voor de ondernemers en zal ik proberen de ondernemende gedachte over te brengen. Ik blijf een ondernemer. We moeten elkaar wel proberen te vinden.”

Kennis uitwisselen
“Ondernemers zijn er vaak te weinig mee bezig wat een overheid voor hen kan doen”, vindt Thijs.” Wij hebben vaak een of twee stagiaires van ROC afdeling Logistiek uit Venlo. Vanuit die hoek weet ik dat de provincie of gemeenten veel voor onze sector – de logistiek – kan doen, bijvoorbeeld het subsidiëren van onderzoeken. Velen weten daar weinig of niets van af.”
Ook ondernemers zouden onderling meer kennis uit kunnen wisselen en elkaar kunnen versterken. “Ik spar vaak met vrienden die helemaal niets met de autobranche te maken hebben. Mensen die niet branche gerelateerd zijn hebben vaak veel betere ideeën. Alleen daarom al zou iedere ondernemer lid moeten zijn van MKB Limburg. Daar kom je anderen tegen.”

Ledengroei
Monique Princen is blij met haar opvolger en zet met een gerust hart een stap hogerop. Ze heeft drie jaar het voorzitterschap van MKB-Weerterland en sinds 1 januari 2015 MKB Midden-Limburg onder haar hoede gehad. Ze werd 9 november jl. benoemd tot voorzitter van MKB Limburg. Onder haar voorzitterschap werden o.a. de succesvolle projecten Weerterlandprijs en het Vacaturecafé geïntroduceerd. Bij MKB Limburg gaat ze zich o.a. bezighouden met ledengroei. “We zijn al de grootste netwerkorganisatie van Limburg, maar hoe meer leden, hoe beter er naar je geluisterd wordt. We hebben al tal van mooie en interessante activiteiten en met het sectorplan, het vervolg op Mach 3, gaan we ongetwijfeld hoge ogen gooien.”

Roermond
Dat Thijs Truijen warme contacten heeft in de regio Roermond is als voorzitter van MKB Midden-Limburg. Een prettige bijkomstigheid. Hij was vier jaar coach van het eerste damesteam van hockeyclub Concordia. “Ik kom er nog geregeld en heb er tal van klanten. Het hockeyen heeft me daar veel zakelijke contacten gebracht. Die contacten zal ik zeker gebruiken om MKB Midden-Limburg ook in de regio Roermond meer body te geven.”

Thijs zal zijn eigen koers varen. Wat goed is wil hij behouden, maar hij wil zeker vooruit kijken. “Het is goed dat ondernemers met elkaar samenwerken en vooruit durven kijken. Heeft je bedrijf over vijf jaar nog bestaansrecht? Is bedrijfsopvolging in de familie wel een vanzelfsprekendheid? Vaak durft men daar niet aan te denken. De ontwikkelingen gaan supersnel en de komst van bijvoorbeeld 3D-printing zal daar nog een extra dimensie aan toevoegen.”

www.mkblimburg.nl