Van der Valk - Kampershoek 2.0

Hotel Management Services (HMS NV) en de gemeente Weert hebben een intentieovereenkomst gesloten voor de vestiging van een Van der Valk hotel langs de A2 op bedrijvenpark Kampershoek 2.0. Op de strategische zichtlocatie komt een opvallend gebouw van 60 meter hoogte. Martien Heinrichs, vierde generatie Van der Valk, en zijn vrouw Esmée Joosten hopen dat het chique, maar ook warme, familiaire hotel bij iedere bezoeker een welgemeende ‘wow’ zal oproepen. HMS NV hoopt het hotel in 2018 te kunnen openen.

Hotel-Kampershoek-2.0
Hotel-Kampershoek-2.0

Van der Valk Concern
Het Van der Valk Concern is een familiebedrijf met 93 vestigingen wereldwijd. Elk hotel is een eigen B.V. en is zelfstandig bevoegd om te handelen. De franchisecontracten kunnen alleen getekend worden door familieleden uit de bloedlijn. Centraal staat het Van der Valk dienstencentrum dat zorgdraagt voor de eenduidige uitstraling van de Van der Valk hotels en restaurants. Bij het Van der Valk Concern zijn circa 9.000 mensen werkzaam. Het hotel op bedrijvenpark Kampershoek 2.0 zal directe werkgelegenheid bieden aan ongeveer 100 fte.

Het Van der Valk Hotel krijgt de beschikking over 130 kamers, circa tien vergader- en congreszalen, een restaurant met 150 zitplaatsen, een life cooking restaurant met 250 zitplaatsen, leisure faciliteiten en een bioscoop met vijf zalen. Het huidige bestemmingsplan staat op deze plek de bouw van een kantoortoren en business centrum toe. Er is een bestemmingsplanwijziging nodig om de gewenste nieuwe functies mogelijk te maken. “Wij hebben bestuurlijk overleg gehad met de verschillende gedeputeerden en bestuurlijk vooroverleg met de gemeente Nederweert”, verklaart wethouder Frans van Eersel. Hij vindt het voor de regio Keyport van belang dat er een businesshotel komt dat grotere gezelschappen, symposia en congressen kan faciliteren. BRO is bezig met een haalbaarheidsonderzoek voor de vestiging van een hotel. “We kijken er met vertrouwen naar uit. Als het voorligt pakken we het hele proces in goed bestuurlijk overleg met de regio op.”

Groenste regio 
Het Van der Valk Hotel is geënt op een succesrijke formule die al op meerdere plaatsen een positief stempel op een regio heeft gedrukt. Van Eersel ziet deze ontwikkeling als een belangrijke stap in de Keyport-regio en de connectie met de Brainport Eindhoven. “De familie Heinrichs ziet kansen in het verbinden van de dynamiek in Eindhoven en de potentie van de regio Weert. Dit initiatief betekent een extra impuls voor de bedrijventerreinen Kampershoek 2.0 en Pannenweg in Nederweert.”

Van der Valk - Kampershoek 2.0
Van der Valk – Kampershoek 2.0

De komst van het Van der Valk Hotel naar Weert is mede te danken aan de titel Groenste regio van de Wereld. De verwachting is dat er veel animo is om vanuit de hotellocatie op Kampershoek 2.0 de groenste regio van de wereld per fi ets of te voet te verkennen. “Toerisme en recreatie zijn bij uitstek geschikt om de regionale economie een impuls te geven en meer dynamiek in de binnenstad te krijgen. Deze hotelontwikkeling sluit naadloos aan bij de toeristische mogelijkheden in Weert-West en rond het zandwinningsgebied”, aldus Van Eersel.

Een bijkomende factor die voor de komst van het Van der Valk Hotel een rol speelt is de promotie van de regio als ‘Het Land van Antje’. Het is de bedoeling dat onder die naam het toeristisch-recreatief aanbod in de grensoverschrijdende regio wordt gebundeld. “In die samenwerking kunnen we met z’n allen kwaliteit en innovatieve concepten en activiteiten bieden om de inwoner van het Land van Weert, recreanten en toeristen te boeien en te binden. Antje van de Statie kan daarin de verbindende icoon worden”, volgens Martien Heinrichs.

Aanzuigende werking 
Het concept van Van der Valk richt zich op de zakelijke markt, de ‘55-plus economie’ en passanten. “Het gaat uit van een hoog kwaliteitsniveau, zichtlocaties, bereikbare locaties en een aantrekkelijk aanbod van vrijetijdscomponenten. Dit concept heeft zich ruimschoots bewezen en creëert ook deels zijn eigen markt. Het voegt daarmee belangrijke waarde toe aan de stad Weert en haar regio. Op andere plaatsen in Nederland zijn goede voorbeelden bekend van de aanzuigende werking van de vestiging van een Van der Valk hotel”, verklaart Martien Heinrichs, sinds een jaar getrouwd met de uit Weert afkomstige Esmée Joosten.

“De locatie ligt op een mooi knooppunt, precies tussen onze locaties in Stein, Roermond en Eindhoven. Weert heeft een prachtig groen achterland en dat is ideaal voor wandel- en fi etstoeristen.” Het wordt volgens Heinrichs een chique ‘stadshotel’ met een warme, familiaire uitstraling. “Als je binnentreedt, zul je een wow-gevoel ervaren.”

Van der Valk - Kampershoek 2.0

Geen verdringing
Volgens Van Eersel heeft de regio ook dringend behoefte aan een business hotel van enige omvang. “Internationaal georiënteerde bedrijven die tientallen gasten ontvangen, moeten die voor een groot deel onderbrengen buiten de regio. In die combinatie van de zakelijke en vrijetijdsmarkt zien wij toekomst.”
Martien Heinrichs beklemtoont dat de komst van het Van der Valk Hotel niet tot verdringing in de hotelmarkt zal leiden. “De ervaring die wij elders in den lande hebben opgedaan, is dat de komst van een Van der Valk Hotel de toeristisch-recreatieve markt versterkt. Een Van der Valk Hotel trekt nieuwe bezoekers aan. We hebben diverse Weerter hoteliers al een toelichting op onze plannen gegeven.” Ook de horeca in de binnenstad van Weert zal volgens Heinrichs van de komst van het Van der Valk Hotel profiteren. “De arrangementen zijn vaak zodanig ingevuld dat gasten één avond bij ons dineren en de tweede een vrije keuze hebben. Dan gaan ze meestal toch naar het centrum. We zien hetzelfde in Motel Nuland: de gasten gaan de tweede avond vaak naar Den Bosch.”

Martien Heinrichs (30)
Geboren in Den Bosch. Kleinzoon van Gerrit en Toos van der Valk. Na zijn HAVO studeerde hij aan de IVA in Driebergen (HBO) en volgde daarna vier jaar lang interne opleidingen bij Van der Valk, waar hij alle trajecten doorliep, van het distributiecentrum, keuken, house keeping tot het technische installatiebureau. “Ik heb zelfs nog even op de eigen boerderij in Heeswijk-Dinther gewerkt.” Is momenteel general manager van Van der Valk Hotel Nuland-’s-Hertogenbosch.
Woont met zijn vrouw Esmée in Brasschaat.

Esmée Joosten (30)
Esmée werd in Amsterdam opgeleid tot binnenhuisstyliste en was werkzaam bij Van der Valk Design in Ugchelen. Haar -overleden- vader Jules Joosten werd in Weert geboren, werkte in het familiebedrijf Joosten veevoeders aan het Bassin in Weert en was de oprichter (1970) van Interfood in Hapert. Haar zus Nathalie en zwager Emiel Paquay wonen nog steeds in Weert.

Harm Lamberigts (52)
Geboren en getogen in Weert. Harm is eigenaar van Gotcha Cinema en sinds enkele jaren van café ’t Swaentje. Hij heeft 30 jaar ervaring in de horeca en 34 jaar in de bioscoopwereld. Is mede-eigenaar van een bioscoopcomplex in Den Bosch.

Bioscoop
Het bioscoopcomplex dat in het hotel wordt gevestigd bestaat uit vijf zalen. De Weerter ondernemer Harm Lamberigts gaat de exploitatie voor zijn rekening nemen. Lamberigts is reeds eigenaar van Gotcha Cinema in het Weerter centrum. In het nieuwe complex komen vier zalen met 150 en één zaal met 300 zitplaatsen. De bioscoop krijgt een multifunctioneel karakter. “’s Avonds de blockbusters, overdag geschikt voor congressen en productpresentaties”, licht Heinrichs toe. Lamberigts geeft aan dat de bioscoop in het centrum niet zal verdwijnen. “Het bioscoopcomplex in het Van der Valk Hotel zal aanvullend werken en eveneens nieuwe bezoekers uit een wijde regio trekken.”

Thuiskomst
Voor Esmée Heinrichs-Joosten heeft de komst van een nieuw Van der Valk Hotel in Weert een bijzondere betekenis. “Het is warm gevoel om naar Weert terug te keren. Hier woont veel familie. Het voelt als thuiskomen.”

www.valk.comwww.kampershoek.com