panoramarijtuig
Het enige nog rijdende panoramarijtuig van het Panorama Rail in Nederland

De voor 11 oktober geplande en volledig georganiseerde historische passagierstreinreis van Weert via Hamont naar Antwerpen is op last van de Belgische veiligheidsautoriteit DVIS op het allerlaatste moment afgelast. Ondanks tijdige inzending van het voorgeschreven informatiepakket weigert DVIS toestemming te verlenen om op het Belgische spoor te rijden met de voor deze reis in te zetten treinen. Hoewel de treinen een Internationale RIC-goedkeuring hebben en daarmee op alle Europese spoornetten mogen rijden, neemt de DVIS stelling dat er opnieuw een toelating moet worden aangevraagd. De reden hiervoor is voor zowel de exploitant van de historische treinstellen – Railpromo – als de organisator – Antje van de Statie B.V.– onduidelijk. Railpromo en Antje van de Statie B.V. zijn door deze voor hen onbegrijpelijke afwijzing volledig en onaangenaam verrast. Ook de ontvangend schepen Koen Kennis van de stad Antwerpen vindt het bijzonder spijtig dat de treinreis en ontvangst geen doorgang kan vinden.

In een vraaggesprek van het zakenblad met Luc Peulen (managing director van Railpromo) geeft hij de volgende verklaring:  “Helaas hebben we de Antje Express die op 11 oktober zou rijden op het traject Weert-Hamont-Antwerpen moeten annuleren. De Belgische inspectiedienst DVIS heeft ter elfder ure geen toestemming verleend voor het gebruik van onze treinen op het Belgische spoor. We zijn hierover hooglijk verbaasd aangezien onze treinen beschikken over de internationale RIC-status, al 40 jaar op het Belgische spoor rijden en bijvoorbeeld voor het Nederlandse deel van het spoortraject wel zijn toegelaten. We vinden het temeer vervelend omdat de rit nu op het laatste moment niet door kan gaan. Dit terwijl alle vereiste procedures tijdig zijn gevolgd en alles al was voorbereid. Samen met de Belgische spoorwegen NBMS werkt Railpromo nu aan het zo spoedig mogelijk verkrijgen van de toestemming voor het Belgische spoor zodat de Antje Express alsnog kan gaan rijden.”

Treinen zijn Europees gecertificeerd
De door Railpromo gebruikte treinen voldoen aan alle Europese en wet- en regelgeving conform de RIC-standaard. De RIC-verklaring die aangeeft dat een trein voldoet aan alle eisen voor internationale exploitatie is voor de treinen van Railpromo afgegeven door de Nederlandse veiligheidsinstantie. Deze RIC-verklaring is geregistreerd door de European Standard Vehicle Registration waardoor de treinen op alle spoornetten in Europa moeten worden toegelaten.

Aan Nederlandse zijde hebben het Ministerie van Economische Zaken (Directoraat Agro en Natuur) en ProRail en aan Belgische zijde Infrabel en de NMBS (Nationale Maatschappij de Belgische Spoorwegen) hun volledige medewerking en waar nodig noodzakelijke toestemmingen verleend.

Donderdagmiddag kreeg de organisatie via Railpromo het bericht doorgestuurd van NMBS dat de voorgenomen reis, op last van de DVIS, was geannuleerd. Tot donderdagavond 8 oktober is op verschillende (directie)niveaus overleg geweest met relevante en bevoegde instanties in zowel Nederland als België om tot een oplossing te komen, maar die hebben tot niets geleid.