Hans Coppus, directeur OML

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) sluit 2023 af met, weer, een prima resultaat. In het jaar waarin OML haar 25-jarig bestaan vierde, zijn vijf transacties gesloten met een totale omzet van bijna 5,5 miljoen euro. Goed voor zo’n 130 arbeidsplaatsen. Naast dit prima resultaat is zowel de liquiditeits- alsook de solvabiliteitspositie wederom verstevigd. Hiermee kan OML nieuwe plannen voor de verduurzaming van bestaande én nieuwe bedrijventerreinen beter ontwikkelen.

Positief resultaat
In 2023 behaalde OML een positief resultaat voor belasting van bijna 2 miljoen euro. Hans Coppus, directeur OML: “Deze financiële stabiliteit vormt een stevige en gezonde basis om ruimschoots te investeren in maatschappelijke meerwaarde. Met aandacht voor duurzaamheid en het verbeteren van de leefomgeving. Daarbij streeft OML naar een prettige omgeving om te wonen, werken en recreëren.”

25 jaar OML
OML vierde in 2023 haar 25-jarig bestaan. Dit jubileum werd op bescheiden wijze, passend bij OML, bij gevierd. OML blijkt haar veerkracht, gedurende haar bestaan, goed te behouden en te benutten. en weet  bedreigingen steeds weer om te zetten in kansen. Samen met de aandeelhoudende gemeenten: Roermond, Leudal, Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen.

Duurzaamheid als kernwaarde
Duurzaamheid is een constante in het werk van OML. OML volgt ontwikkelingen op de voet en anticipeert daarop. Er is volop aandacht voor waterhuishouding én voor groen, bijdragen aan een beter klimaat, minder – of zo mogelijk geen – uitstoot van stikstof, zuinig omgaan met de beperkte capaciteit aan energie, duurzame én circulaire bouw en meer. Met certificeringen zoals BREEAM-NL Gebied (duurzaamheidskeurmerk) en een verklaring voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in 2023, blijft OML zich inzetten voor een betere toekomst.

Samenwerkings- en kennispartner
In de afgelopen 25 jaar heeft OML zich ontwikkeld van uitvoeringsorganisatie tot kennispartner. Ook in 2023 zijn nieuwe samenwerkingsvormen aangegaan of is een basis gelegd voor nieuwe mogelijkheden hiertoe. Dat draagt bij aan de economische ontwikkeling van Midden-Limburg. Het doel is en blijft: ontwikkelingen realiseren die goed zijn voor de economie in de regio, waarbij goed wonen werken en recreëren hoog in het vaandel staat.

Toekomstperspectief
OML sluit 2023 positief af met een sterke financiële basis en gunstige prognoses voor 2024 en daarna. OML blijft inzetten op het juiste bedrijf op de juiste locatie en investeren in een gezonde en duurzame grondportefeuille. OML richt zich steeds meer op duurzame herontwikkelingen en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen. Dit vereist flexibiliteit en schuifruimte: ruimte om bedrijven te verplaatsen naar andere locaties. Bij het ontwikkelen van nieuwe terreinen en vastgoed zet OML in op het duurzaam ontwikkelen.