WEERT – De gemeenteraad van Weert de heer Henk van de Loo benoemd als nieuwe wethouder van de gemeente Weert. Henk van de Loo was hiervoor raadslid voor Weert Lokaal. Hij volgt Geert Gabriëls op die is benoemd als gedeputeerde voor de Provincie Limburg. Henk van de Loo gaat de functie voor 0,8 fte invullen.

Ondanks dat de resterende bestuursperiode maar acht maanden is, heeft de raad aangegeven het belangrijk te vinden dat het college op volle sterkte is. De komende maanden moet er over diverse belangrijke dossier, zoals de begroting en de bezuinigsopgave hierin, worden besloten. De benoeming van Van de Loo heeft geen financiële gevolgen voor Weert. Van de Loo heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van de wachtgeldregeling gezien zijn pensioengerechtigde leeftijd.

Bestuurservaring
Henk van de Loo woont met zijn partner in Altweerterheide. Samen runnen ze een Bed and Breakfast-accommodatie. Hij heeft 3 kinderen, 3 bonuskinderen en is opa van tien kleinkinderen. Henk van de Loo was de afgelopen jaren bestuurslid en voorzitter van de werkgroep zonne-energie van Coöperatie Renewable Energy Sources Limburg (REScoop Limburg) en voorzitter van buurtvereniging Hei-Op in Altweerterheide. Deze functies heeft hij neergelegd in verband met zijn voordracht als wethouder.
Als raadslid voor Weert Lokaal voerde hij het woord over de dossiers duurzaamheid, landschap, natuur en financiën. Ook was hij voorzitter van de auditcommissie, van de raadscommissie Middelen & Bestuur en van de informatiebijeenkomsten van de gemeenteraad van Weert.

De opengevallen raadszetel zal ingevuld worden door Jurrella Kleinmoedig, die deze bestuursperiode eerder collega raadslid Iron Verhees vervangen heeft in de raad.