LIMBURG – Het aantal WW-uitkeringen in Limburg blijft dalen. Door de aanhoudende daling, die in februari 2021 werd ingezet, is het aantal WW-uitkeringen gedaald naar het laagste niveau in tien jaar1. De provincie Limburg telde eind juli 2021 14.900 WW-uitkeringen. Voor alle leeftijdsgroepen is er sprake van een daling, maar onder jongeren tot 27 jaar was deze de afgelopen maanden het grootst. 

Eind juli 2021 telde Limburg 14.900 lopende WW-uitkeringen. Dat is een afname van -7% ten opzichte van juni 2021. Landelijk was de afname op maandbasis -6%. In Limburg neemt het aantal WW-uitkeringen sinds februari 2021 onafgebroken af. Hierdoor is het aantal WW-uitkeringen eind juli 2021 op het laagste niveau uitgekomen in tien jaar. Het vorige laagste punt was eind november 2019. Toen werden er in Limburg 15.800 WW-uitkeringen verstrekt. Ook landelijk is er sinds februari 2021 sprake van een continue afname van het aantal WW-uitkeringen. Maar in vergelijking met Limburg, lag het aantal WW-uitkeringen in juli 2021 (224.200) nog niet onder het laagste niveau van december 2019 (223.500). Het WW-percentage daalde ook en bedroeg eind juli 2021 2,6%, in Limburg. Landelijk was het WW-percentage 2,4%. 

Daling in 2021 het sterkst onder jongeren
Het aantal WW-uitkeringen in Limburg daalde de afgelopen maanden binnen alle leeftijdsgroepen. De daling was echter het sterkst onder jongeren tot 27 jaar. Eind juli 2021 werden er in Limburg 1.000 WW-uitkeringen verstrekt aan jongeren tot 27 jaar. Dat is 13% minder dan in juni 2021 en 53% lager dan januari 2021. Ter vergelijking: voor de leeftijdscategorie 27-50 jaar was de daling van het aantal WW-uitkeringen in de periode januari 2021-juli 2021 -26% en voor ouderen (>=50 jaar) was de daling het laagst: -13%. Het aantal WW-uitkeringen daalt sterker onder jongeren omdat deze groep aan het begin van de coronacrisis ook het hardst werd geraakt. Jongeren werken namelijk vooral op basis van flexibele contracten in sectoren als de horeca en detailhandel. Door de versoepelingen veerde de economie weer op waardoor jongeren over het algemeen ook weer snel werk vonden. 

Sterkste daling WW-uitkeringen in 2021 in de horeca & catering
In bijna alle sectoren was er in juli 2021 sprake van een afname van het aantal WW-uitkeringen in Limburg, vergeleken met juni 2021. De daling was het sterkst in de horeca en catering (-20%). Ook in de periode januari 2021-juli 2021 was de daling van het aantal WW-uitkeringen het sterkst in de horeca en catering (-48%), gevolgd door landbouw, groenvoorziening & visserij (-33%), en uitzendbureaus (-30%). In de horeca waren er in juli 2021 vooral veel openstaande online vacatures voor koks, kelners en barpersoneel in Limburg.