LEUDAL – Zowel het College van B&W als de gemeenteraad van Leudal hebben ingestemd met het uitvoeringsplan recreatie en toerisme. Dit betekent dat de gemeente nu actief aan de slag kan gaan met de uitvoering en daar worden sectororganisaties actief bij betrokken.

Met het budget dat hiervoor vrijgemaakt is kunnen publieke-private investeringsprojecten worden gerealiseerd. Daarbij wordt ook gezocht naar aanvullende cofinanciering. Tot slot is ook de toeristenbelasting voor een langdurende periode vastgesteld op € 1,30 per persoon per nacht. De termijn is gekoppeld aan de looptijd van het Beleidsplan en Uitvoeringsplan: 2021 t/m 2025.