CRANENDONCK – De gemeente Cranendonck is bezig met het ontwikkelen van een systematiek om duurzaam gebruik van de gemeentelijke pachtgronden te stimuleren. Dit komt onze natuur, het milieu en het klimaat ten goede. Bij de gunning van de pachtgronden gaat het niet meer enkel om de pachtprijs waarmee men inschrijft, maar gaan ook duurzaamheidsaspecten meewegen: in hoeverre besteedt de pachter aandacht aan bijvoorbeeld klimaat, biodiversiteit, water, milieu of een vitale bodem?

De gemeente vindt het belangrijk om te verduurzamen op een manier die aansluit bij de agrarische bedrijfsvoering. Daarom vraagt de gemeente de agrariërs om hun mening en ervaring te delen. Zo kunnen ze samen onderzoeken hoe dit systeem op een praktische en realistische manier vormgeven.

25 mei: digitale bijeenkomst
De gemeente Cranendonck en het bureau LBP|SIGHT organiseren op dinsdag 25 mei van 20.00 tot 22.00 uur een online bijeenkomst voor alle geïnteresseerde agrariërs. Bent u agrariër in Cranendonck en wilt u hierbij zijn? Stuur dan een e-mail naar rentmeesterij@lbpsight.nl. Geef hierbij uw naam en telefoonnummer door, zodat de gemeente Cranendonck u op de hoogte kan houden van eventuele wijzigingen.