REGIO – Ondernemers die schade hebben aan hun pand, inventaris of goederen als gevolg van de coronarellen, kunnen een beroep doen op een schadefonds.

Gedupeerden moeten zich in eerste instantie melden bij hun verzekeraar, als ze zijn verzekerd. Als er vervolgens schade resteert die niet op andere wijze wordt vergoed, kan een beroep worden gedaan op de regeling.

Rellen
Twee weken geleden zijn meerdere Nederlandse steden geteisterd door ernstige rellen. Deze rellen betekenden niet alleen een ernstige verstoring van de openbare orde, maar hebben ook schade veroorzaakt aan winkels en bedrijven in deze steden. Het gaat hier vaak om ondernemers die al zwaar getroffen zijn als gevolg van de corona-maatregelen. Dat juist deze ondernemers hier bovenop extra schade ondervinden door deze rellen is zeer onrechtvaardig en vraagt om een gebaar van de overheid. Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus komt daarom met een  regeling zodat getroffen ondernemers schade kunnen verhalen die zij niet vergoed krijgen van hun verzekering.

Binnen de Keyport-regio vonden eind januari in Roermond rellen plaats.