OSPELDIJK – Energiecoöperatie Zuidenwind en Waterleidingmaatschappij Limburg vierden op donderdag 25 juni samen met NEWECOOP, lokale aannemers, wethouder Voss en betrokken ambtenaren de bouwstart van Windpark Ospeldijk.

“De contracten zijn getekend, de financiering is geregeld en de civiele werken zijn aanbesteed. Het werk kan beginnen”, aldus Andres Bauer, projectleider van coöperatie Zuidenwind. In Ospeldijk bouwt Zuidenwind samen met Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) vier Nordex-windturbines. Het zijn dezelfde type molens als die onlangs gebouwd zijn in Heibloem, maar dan met een masthoogte van 135 meter.

Lokale ondernemers leggen fundament
Voor de bouw van het windpark worden veel lokale ondernemers ingeschakeld. Een deel van de infrastructuur (wegen en kraanopstelplaatsen) wordt aangelegd door grondverzetbedrijf Kiggen uit Ospel. Het beton voor de fundamenten komt uit de betoncentrale van Kalle&Bakker in Nederweert. De torendelen, te groot om via de weg te vervoeren, arriveren per binnenschip en worden gelost aan de kade bij Kalle&Bakker.

Als leden van coöperaties NEWECOOP en Zuidenwind hebben talloze inwoners uit Nederweert e.o. geïnvesteerd in het aan te leggen windpark. Ze worden eigenaar van twee van de vier windturbines. Zo blijft de winst lokaal en hebben burgers grote invloed op het ontwikkelproces. Deze invloed heeft geresulteerd in de aankoop van de stilste windturbines die op dit moment te koop zijn. Dit is vooral belangrijk voor de direct omwonenden van windpark Ospeldijk. De grote rotor met een diameter van 149 meter bestrijkt een oppervlakte van meer dan drie voetbalvelden. Hiermee wordt genoeg wind gevangen om 8.000 huishoudens van groene stroom van eigen bodem te voorzien.

WML kan met de bouw van twee van de vier windturbines meer dan de helft van haar stroomverbruik groen opwekken. Zo wordt een heel groot deel van ons dagelijks drinkwater in Limburg met stroom uit Ospeldijk naar onze huizen gepompt.

Duurzame projecten
Bewoners nabij de toekomstige windturbines en de buurtschappen eromheen, zijn vanaf het eerste idee betrokken bij de ontwikkelingen. Grondvergoedingen zijn op een collectieve en sociale manier verdeeld tussen grondeigenaren en bewoners van het projectgebied. De verdeelsleutel is door betrokkenen zelf vastgesteld. De omgeving van het windpark krijgt vanaf het moment dat de molens stroom produceren de beschikking over een omgevingsfonds. Hieruit kunnen 15 jaar lang duurzame projecten bekostigd worden. Het gaat hier om aanzienlijke bedragen. Afhankelijk van hoe hard het waait, kan dit in totaal meer dan € 600.000,- zijn.

De manier van communiceren en informeren, mensen erbij betrekken en eerlijk met elkaar omgaan, past bij de energiecoöperatie Zuidenwind en WML. “Er zijn allerlei dure woorden uitgevonden die wij in daden proberen om te zetten. Wij noemen het vertrouwen en eigenaarschap. Dat is het fundament waarop windpark Ospeldijk wordt gebouwd”, aldus projectleider Bauer.

Kabels, beton en staal
Eind augustus wordt als eerste begonnen met het ingraven van de kabels die de stroom uit de turbines naar het inkoopstation aan het eind van het windpark transporteert. In september tot oktober worden de fundamenten en nodige wegen gebouwd. Begin 2021 is dan alles klaar om de vier turbines met een reusachtige kraan op te bouwen. Volgens planning levert het windpark vanaf volgend jaar zomer groene stroom aan het Nederlandse elektriciteitsnet.

Tekst via gemeente Nederweert