Altweerterheide natuur en akker | Foto: Jos Hebben

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) wil meewerken aan behoud en ontwikkeling van natuur, maar dan moeten de natuurdoelstellingen wel reëel, haalbaar en betaalbaar zijn. Dat is de boodschap van de LLTB naar aanleiding van het conceptbeheerplan Natura2000 van de provincie Limburg voor het gebied Noorbeemden en Hoogbos.

Uit het plan blijkt dat de provincie in maximaal 81 hectares maatregelen wil gaan treffen om 0,2 hectare natuur te beschermen. Het gaat bijvoorbeeld om maatregelen als minder of niet bemesten. Het gaat deels om gronden die al in bezit zijn van een terreinbeheerder, maar ook om gronden die nog volop in agrarisch gebruik zijn. Landbouwopbrengsten zullen daar verminderen of wegvallen en moeten worden vergoed. De LLTB wijst erop dat de verhouding tussen kosten en natuuropbrengsten hier zoek is.

Eerder heeft de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, waar de LLTB onderdeel van uitmaakt, al gewezen op de noodzaak om de vele, kleine snippers natuur te concentreren in meer robuuste gebieden. De LLTB ziet dit als een goed voorbeeld van een afweging tussen natuur en kosten en economie die opnieuw moet worden gemaakt.

De LLTB heeft de provincie Limburg, gelet op het bovenstaande, gevraagd de kalktufbronnen in dit gebied als doel te schrappen. Er blijft dan voldoende waardevolle natuur over die wél haalbaar en betaalbaar is.