ROERMOND – De Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek (CERN), het Commodity Risk Management Expertise Center (CORMEC) en Wageningen University & Research (WUR) gaan samen baanbrekend onderzoek doen naar de ontwikkeling van een diagnostisch instrument om fraude en andere onregelmatigheden in markten te identificeren en voorspellen.

De provincie Limburg ziet grote toegevoegde waarde en kansen en stelt een subsidie van ruim € 100.000,- ter beschikking.

Deeltjesfysica
Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie, Onderwijs en Sport): “Nederland is met zijn open economie volledig afhankelijk van het buitenland. Wij zijn een platform voor internationale handelsstromen en daarbij hoort internationaal denken en handelen. Limburg wil de innovatiefste, aantrekkelijkste en gezondste provincie van Nederland worden. Dat kunnen wij niet alleen bereiken. Op onze eigen Limburgse Brightlands Campussen werken wetenschappers en ondernemers uit de hele wereld samen met kennisinstellingen en overheden aan nieuwe materialen, medische innovaties en duurzame oplossingen. CERN behoort tot de absolute wereldtop als het gaat om baanbrekend onderzoek. Deze gelegenheid tot samenwerking met CERN is uniek.”

Het onderzoek maakt gebruik van de unieke marktgegevens van CORMEC en de WUR. CERN levert expertise en technieken in data-analyse, zoals ROOT. Deze techniek werd oorspronkelijk ontworpen voor gegevensanalyse van deeltjesfysica. Het onderzoek moet helpen om fluctuaties in markten te bestrijden die worden veroorzaakt door onregelmatigheden, zoals manipulaties en frauduleus gedrag. Het prestigieuze CERN heeft zich gecommitteerd om vijf van haar topwetenschappers in te zetten voor dit project. Het project draagt de naam HighLO (High Energy Physics Tools in Limit Order Book Analysis: HighLO). Het onderzoek wordt geleid door prof. dr. ir. Joost M.E. Pennings (principal investigator), verbonden als professor aan de Wageningen Universiteit en Research Center en Universiteit van Maastricht.

Stabielere marktomgeving
CORMEC is een gerenommeerd instituut dat de link legt tussen wetenschappelijk onderzoek, bedrijfsleven en overheden en is gevestigd op het Ondernemersplein Limburg in Roermond. Zij stelt een data scientist, data en kennis ter beschikking. CORMEC adviseert onder andere de Europese Commissie. De grootste financiële beurzengroep ter wereld, de Chicago Mercantile Exchange – CME Group, heeft haar limited orderbook data (LOB) exclusief ter beschikking gesteld aan CORMEC. “Deze data bevatten een schat aan informatie die niet adequaat met de huidige statistische en econometrische methoden kan worden onderzocht”, zegt Bas Boots, voorzitter van CORMEC. “Daarvoor is het nieuwe onderzoek nodig.”

Het onderzoek beoogt nieuwe methoden te ontwikkelen om grondstoffen en financiële markten te beschermen tegen fraude, om onregelmatigheden te identificeren die de integriteit van deze markten kunnen schaden en vervolgens het ontwerp en de regulering van markten te verbeteren. Uiteindelijk moet het zorgen voor een veiligere en stabielere marktomgevingen.

Einstein Telescoop
De Provincie Limburg ondersteunt het project HighLO met een financiële bijdrage omdat dit project bijdraagt aan het versterken van de kennis-positie van Limburg op dit strategische onderzoeksgebied. Aanvullend ziet de Provincie Limburg dit project als een pilot voor het breed toepassen van kennis uit fundamenteel natuurwetenschappelijk op de Limburgse economie en samenleving. Het project kan laten zien welke bredere impact kennis uit de deeltjesfysica kan hebben op economie en samenleving en de transities die zich daarbinnen voltrekken. Deze kennis zal ook benut worden voor de kandidatuur van Zuid-Limburg voor de Einstein Telescoop. De Einstein Telescoop is een grote wetenschappelijke infrastructuur met grote voorziene economische effecten voor Limburg en de grensregio. De Provincie Limburg werkt in de kandidatuur onder meer samen met de Universiteit Maastricht, met structurele investeringen in onderzoekscapaciteiten en onderzoeksfaciliteiten als onderdeel van de kandidatuur voor de Einstein Telescoop en in het kader van het CERN-onderzoeksprogramma. Zie voor meer informatie ook: www.einsteintelescope.nl.