NEDERWEERT – Tientallen Nederlandse gemeenten, provincies en het Rijk ondertekenen vandaag het Schone Lucht Akkoord. De partijen willen de luchtkwaliteit in Nederland verbeteren.

De provincie Limburg ondertekent het akkoord niet. Nederweert is de enige gemeente in Limburg die het akkoord wel ondertekent. In de gemeente Nederweert liggen veel pluimveebedrijven. De gemeente overschrijdt regelmatig de Europese normen.

Akkoord
Door een aantal nieuwe maatregelen voor het verkeer, de scheepvaart, de industrie, de landbouw, de bouwsector en de huishoudens moet vervuiling door stikstofdioxide en fijnstof tot 2030 verder worden teruggedrongen. Dat moet minimaal 50 procent gezondheidswinst opleveren, staat in het akkoord.

Dat komt neer op zo’n 4000 tot 5000 minder vroegtijdige sterfgevallen. Het Rijk trekt voor het akkoord 50 miljoen euro uit in de periode 2020-2023 uit het Infrastructuurfonds, gemeenten en provincies nog eens tientallen miljoenen. Minister Van Veldhoven trekt 50 miljoen euro uit voor het Schone Lucht Akkoord.