De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Voorbeelden van PFAS zijn GenX, PFOA perfluoro octanoic acid en PFOS perfluoroctaansulfonaten . PFAS zijn in veel producten toegepast. Daardoor, en door emissies en incidenten, zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen en zitten nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater.

ROERMOND – De Limburgse Werkgevers Vereniging / LWV ondersteunt oproep van VNO-NCW voor snelle maatregelen inzake de PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen, door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen). De problemen rond stikstof in natuurgebieden en chemische stoffen in de grond hebben veel grotere economische gevolgen dan de politiek zich realiseert.

Huub Narinx, directeur LWV, stelt: ‘We moeten snel met oplossingen komen met het kabinet en de provincie om een nieuwe zelf georganiseerde recessie te voorkomen.’

Onvrede onder ondernemers
De enquête die de LWV onlangs onder haar leden hield gaf al aan dat er veel onvrede is onder ondernemers. Ook in Den Haag komen meldingen binnen van ondernemers die geen opdrachten meer krijgen en personeel thuis heeft zitten. De hele bouwketen begint de gevolgen te merken. Zo is de afzet van heipalen al met 80 procent gedaald.

PFAS
Bij PFAS gaat het om chemische stoffen die in de bodem kunnen zitten. Bedrijven die grond verplaatsen zijn sinds kort verplicht om de verontreiniging te meten, maar daar is nog veel onduidelijkheid over. Huub Narinx: “De problematiek rond PFAS is o.i. urgenter dan de stikstof (PAS)”. De normering die de staatssecretaris hanteert (1 microgram) is ver beneden de geadviseerde 3 gram per kilo. Dit moet op korte termijn aangepast worden.

De LWV steunt de protestactie ‘Grond in verzet’ die volgende week woensdag in Den Haag wordt gehouden. Het is wel belangrijk dat deze protestactie publieksvriendelijk verloopt.