Café-restaurant De Tump in Heythuysen. Foto: Google Maps

HEYTHUYSEN – Het college van B&W van Leudal heeft ingestemd met een principemedewerking voor uitbreiding van het bestaande café-restaurant De Tump op de hoek Vlasstraat-Kloosterstraat in Heythuysen, met een hotelvoorziening.

Het college ziet de te realiseren hotelvoorziening als een welkome aanvulling op het beperkte aanbod aan hotelvoorzieningen binnen de gemeente op het gebied van toerisme en recreatie.

Plan uitbreiding
Het plan voor café-restaurant De Tump bestaat uit het realiseren van een uitbreiding van het bestaande gebouw aan de zijde van de Kloosterstraat. Hierin zijn 11 hotelkamers gepland, verdeeld over drie bouwlagen. Aan de achterzijde zijn uitsluitend gemeenschappelijke voorzieningen gepland, zoals gangen, bergingen en trapportalen. De hotelvoorziening krijgt ook een eigen entree vanaf de Kloosterstraat. In de aanbouw komen echter geen horecavoorzieningen in de vorm van een café, bar en/of restaurant. Voor deze voorzieningen zijn de hotelgasten aangewezen op de voorzieningen in het bestaande café/restaurant. Dit is via de achtergelegen binnenplaats rechtstreeks bereikbaar voor de hotelgasten.

Voorwaarden
Aan het verlenen van medewerking aan het plan voor café-restaurant De Tump heeft het college wel een aantal voorwaarden verbonden. Bij de definitieve aanvraag dient een onderbouwing te worden aangeleverd, waarin de haalbaarheid van het initiatief wordt aangetoond. Dit in relatie met het in maart 2018, in opdracht van de provincie Limburg, uitgevoerde ‘Hotelmarktonderzoek Limburg’. Uit dit rapport blijkt dat de capaciteit in ontwikkeling/ in aanbouw zijnde hotelvoorzieningen de marktruimte overstijgt. Omdat in dit geval sprake is van een kleinschalig initiatief ziet het college van de gemeente Leudal hier wel kansen. De aan te leveren onderbouwing wordt ook nog met gemeenten binnen de regio afgestemd.

Ook verwacht het college dat de ondernemer in gesprek gaat met omwonenden en hen informeert over de plannen en daarbij inventariseert of er draagvlak is in de buurt. Een verslag van deze omgevingsdialoog moet worden toegevoegd aan de onderbouwing van de aanvraag.

Bestemmingsplan
Het realiseren van de gewenste hotelvoorziening is binnen het bestemmingsplan ‘Woonkernen Leudal 2017’ niet mogelijk. Door het college kan een omgevingsvergunning worden verleend met toepassing van de zogenaamde ‘kruimelgevallenlijst’. Dit betekent dat realisatie dan wel mogelijk is.