Wethouder Antoon Splinter, ambassadeur Ger Koch en directeur van Glasvezel buitenaf Jos van der Klauw (v.l.n.r.) zetten samen de schop in de grond.

Op de splitsing van de Knikkerdorpweg en de Kevelaarsedijk in Well is vandaag de eerste schop in de grond gevierd voor het glasvezelnetwerk van Noordoost Limburg. Glasvezel buitenaf legt hier het netwerk aan. Wethouder Splinter van de gemeente Bergen, waar Well onder valt, voerde de eerste graafhandeling uit. Dat deed hij samen met glasvezelambassadeur Ger Koch en Jos van der Klauw, directeur Bouw en Beheer bij Glasvezel buitenaf.

Bij het moment waren ook andere gemeenten uit het gebied, Ondernemend Limburg, aannemer Spie en de lokale glasvezelambassadeurs vertegenwoordigd.

Afspraak is afspraak
Wethouder Splinter van de gemeente Bergen is blij met de komst van glasvezel. “Veel partijen hebben hiervoor samengewerkt. De provincie kwam met het initiatief. De gemeenten en Glasvezel buitenaf sloten de overeenkomsten. En de ambassadeurs hebben zich geweldig ingezet om mensen warm te maken voor glasvezel. Er zijn afspraken gesloten over glasvezel en dit moment, als resultaat van de samenwerking, laat zien dat afspraak ook echt afspraak is.” Volgens Jos van der Klauw, directeur Bouw en Beheer bij Glasvezel buitenaf, is dit een bijzonder project. Hij licht toe: “Er wordt ongeveer 560 kilometer gegraven voor dit glasvezelnetwerk. Dat is de afstand van hier tot voorbij Parijs. Veel van deze graafwerkzaamheden komen vlak langs de Maas. Daar moeten we rekening mee houden in onze planning. Als alles goed gaat, verwachten we rond de jaarwisseling de eerste actieve aansluitingen in dit gebied te hebben.”

2400 adressen
De graafwerkzaamheden van het glasvezelnetwerk in Noordoost Limburg worden uitgevoerd door aannemer Spie. Globaal gezien gaat de aanleg van noord naar zuid door het gebied, van Bergen tot in Echt-Susteren. Daarbij komt glasvezelkabel langs ruim 4280 adressen te liggen. Een groot deel daarvan heeft al een abonnement. De overige adressen kunnen zich nog steeds aanmelden.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/noordoostlimburg/. Zodra de planning bekend is, verschijnt die ook op deze site. Bewoners kunnen voor vragen over de aanleg van glasvezel in hun gebied door Glasvezel buitenaf contact opnemen met de klantenservice, via 088-7585800.