REGIO – Onlangs is de Trendrapportage banenafspraak tot en met het vierde kwartaal 2018 verschenen. In deze rapportage wordt gemeld hoe elke arbeidsmarktregio presteert ten aanzien van het invullen van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Hierbij is Midden-Limburg uit de bus gekomen als de best presterende regio van heel Nederland. Een compliment aan alle ondernemers die deze mensen een kans hebben gegeven.

De doelstelling voor 2018 was om tot en met 31 december 2018 43.500 extra banen gerealiseerd te hebben. Einde 2018 waren in heel Nederland in totaal 53.390 banen gerealiseerd voor mensen uit de doelgroep banenafspraak, waarvan 38.335 via een regulier dienstverband bij marktwerkgevers en nog eens 12.448 banen via een uitzendcontract of detachering.

Goed gepresteerd
De Arbeidsmarktregio heeft met een score van 238,4% ten opzichte van het target uitzonderlijk goed gepresteerd. De beste regio van heel Nederland. Dit is op zich geen verrassing want ook al de afgelopen jaren presteerde de regio bovengemiddeld. Toch is een compliment aan alle werkgevers die deze plekken in hun bedrijven hebben ingevuld op zijn plek, meent Mark Hendriks, secretaris van de Limburgse Werkgevers Vereniging. Zij hebben tenslotte deze doelgroep een kans gegeven in hun bedrijf en moeite genomen ze te begeleiden.

Uiteraard speelt ook de samenwerking tussen Werkgeversservicepunt (WSP) en werkgevers een belangrijke rol. Het WSP is de verbindende factor tussen doelgroep en werkgevers. Het WSP in Midden-Limburg slaagt erin deze rol uitstekend te vervullen.

Werkbedrijf Midden-Limburg
Het regionaal Werkbedrijf Midden-Limburg, een netwerkoverleg tussen overheid, sociale partners (LWV en de vakorganisaties), UWV en een vertegenwoordiging uit het onderwijs, fungeert als regionale aanjager van de in 2013 gemaakte afspraak uit het zogenaamde sociaal akkoord. Voorzitter van het regionale Werkbedrijf en wethouder van Roermond Angely Waajen-Crins is dan ook trots op deze prestatie die natuurlijk het Midden-Limburgse bedrijfsleven voor een groot deel op zijn conto mag schrijven, maar die natuurlijk ook is toe te schrijven aan al die mensen met een arbeidsbeperking die gewoon iedere dag weer bij een regulier bedrijf aan de slag zijn.

Natuurlijk kan het nog altijd beter en daar wordt hard aan gewerkt. Staatssecretaris Van Ark heeft eind vorig jaar een aantal wijzigingen aan de banenafspraak aangekondigd. De veranderingen worden op dit moment uitgewerkt in het Brede Offensief dat de staatssecretaris wil starten om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Op naar de 100.000.