VENLO – De gemeente Venlo ziet in dat arbeidsmigranten hard nodig zijn om de Noord-Limburgse economie draaiende te houden. De gemeente wil hen fatsoenlijke huisvesting aanbieden en gaat daarom ruimte bieden voor goede initiatieven en bedrijven faciliteren. Maatwerk staat daarbij centraal.

Er werken op dit moment ruim 30.000 arbeidsmigranten in Noord-Limburg. “De komende vijf jaar zijn er naar verwachting nog eens 4.800 extra arbeidsmigranten nodig om de economie draaiende te houden”, stelt wethouder Sjors Peeters (Wonen en Leefomgeving) van de gemeente Venlo.

‘Short-stay’ huisvesting
Gesprekken met bedrijven, huisvesters en uitzendbureaus maken duidelijk dat er grote behoefte is aan voldoende, kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten die hier kort blijven. Dit noemen we ‘short-stay’ huisvesting. Daarnaast hebben partijen de ambitie uitgesproken om arbeidsmigranten voor langere tijd te binden aan de regio. En ze zelfs te verleiden hier definitief te blijven.

‘Short-stay’ huisvesting
Het zorgen voor geschikte woonruimte voor arbeidsmigranten is een regionaal vraagstuk. Venlo trekt daarom samen op met de regiogemeenten. Er werden al eerder op regionaal niveau afspraken gemaakt over het huisvesten van arbeidsmigranten. Venlo heeft dit nu door vertaald naar een lokaal toetsingskader met als doel voldoende huisvesting bieden, kwalitatief goede huisvesting realiseren, open huisvesting en een alternatief bieden voor kamerverhuur in wijken.

Om ervoor te zorgen dat de huisvesting ook van voldoende kwaliteit is, is er een aantal randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Denk daarbij aan toezicht, parkeren, bereikbaarheid van voorzieningen, het woon- en leefklimaat en de locatie en omgeving.