LEUDAL – Medewerkers van de gemeente Leudal- toezichthouders bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, basisregistratie personen en boa’s voor het algemeen toezicht, Enexis en de Belastingdienst hebben donderdag 31 januari een integrale controle uitgevoerd in panden gelegen aan de Rijksweg in de gemeente.

Het betreft een autobedrijf en een tweetal woningen, in eigendom van vader en zoon.

Controle
De reden van de controle is gelegen in onduidelijkheden rondom de bedrijfsactiviteiten, bewoning en de inrichting van de bedrijfslocaties. Tijdens het bezoek aan de verschillende locaties is er gecontroleerd op milieuactiviteiten, bouw- en brandveiligheid, bewoning en is de bedrijfsvoering tegen het licht gehouden.

In kaart brengen
De constateringen worden in kaart gebracht en de eigenaren van de desbetreffende bedrijven en woningen worden hierover door de gemeente geïnformeerd. Waar nodig worden de eigenaren gesommeerd aanpassingen aan te brengen dan wel wordt handhavend opgetreden.

Controles van deze omvang, worden vaker  integraal met meerdere partijen, binnen de gemeente Leudal uitgevoerd.